Samordningsförbundet FinsamGotland

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/1001
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
VÄLKOMMEN TILL FINSAMS FRUKOSTMÖTE DEN 2 MARS 

Se kraften hos Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknaden är ljus för de flesta – men inte alltid för dem som behöver fördjupat stöd. Vid detta frukostmöte öppnar vi Arbetsförmedlingens verktygslåda med SIUS personliga stöd, hjälpmedel, specialister och ekonomiskt stöd till arbetsgivare.

Men det måste också finnas arbetsgivare som är beredda att göra det lilla extra. Ett gott exempel är Lena Påhlsson, Suderbys herrgård. LÄS MER HÄR

 
Plats: Hörsalen, Kompetenscentrum, Visby, Gesällgatan 7.
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00. FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30. Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.
----------------------------------------------------------------------------

MOTIVERANDE SAMTAL

Antalet intresseanmälningar till vårens kurser överträffar med råge antalet platser. Reservlistan är lång - men fler utbildningstillfällen planeras både för grundutbildning och fördjupning.

Målgrupp är anställda inom Finsams parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Region Gotland med socialtjänst, hälso- och sjukvård samt utbildning och arbetsliv.


 
----------------------------------------------------------------------------
Aktuellt från parterna:
 

Kampanj från Arbetsförmedlingen ska leda till fler jobb för personer med en funktionsnedsättning

2018-03-12 Med parollen Gör Plats ska Arbetsförmedlingen öka kännedomen om hur man kan bredda sin rekrytering med stöd från Arbetsförmedlingen.

Kampanjen kommer att synas i tv, på bio, i annonser, i sociala medier och i utomhusannonser. Det finns även en kampanjsajt med information och tips för både arbetsgivare och arbetssökande.

Bland människor med funktionsnedsättning är andelen sysselsatta 62 procent jämfört med 82 procent hos övriga befolkningen, enligt statistik från SCB (2016). Situationen har varit närmast oförändrad de senaste 10 åren. LÄS MER HÄR

-----------

Kunskap om HBTQ+ för delaktighet, förtroende och omtanke

Region Gotland har i samarbete med RFSL Gotland tagit fram ett kunskapsmaterial om HBTQ+. Syftet är att öka kunskap så vi kan undvika att omedvetet bemöta andra på ett sätt som upplevs exkluderande och kränkande. 

I materialet finns information och länkar till organisationer och användbara hemsidor. Här finns också filmer och poddar om HBTQ+ och normer.  LÄS MER HÄR

 

----------------------------------------------------------------------------

MAN GÖR DET JU INTE FÖR ATT VARA ELAK!

Finsams frukostmöte den 2 februari handlade om bemötande - med inspiration och problemlösningar

Johan Seige kommer att guida oss genom labyrinten av frågor och funderingar som, ”Vad får man kalla er?” ”Hur vill ni egentligen bli bemötta?” ”Är det sant att blinda kan känna på er vem som sitter i en lokal?”

Med humor och några stänk allvar, för Johan in oss i en tillvaro de flesta av oss aldrig bevistat, men då och då ser och passerar på stan, i butiken…

Foto ovan: Henry Bronett
Medverkan: Johan Seige, gotlänning, musikant, ståuppkomiker och föreläsare. LÄS MER HÄR
----------------------------------------------------------------------------

JOBBSAM HAR ÖPPNAT FÖR AKUTALISERING AV NYA DELTAGARE

I ett nytt uppdrag kan ärendegruppen också ge konsultativt stöd till handläggare som vill diskutera nästa bästa steg för personer med komplex problematik.

Kontakta verksamhetsledare Johannes Hedlund för mer information.

KONTAKTUPPGIFTER OCH INFORMATION OM JOBBSAM FINNS HÄR

----------------------------------------------------------------------------

Välkommen till FINSAM i Almedalen 2017

FINSAM I ALMEDALEN 2017

ATT RUSTA SKAPA OCH SAMVERKA var den röda tråden för FINSAM:s  frukostmöten, lunchseminarium och workshop under Almedalsveckan 2017.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!
 

Här finns hela programmet för FINSAM i Almedalen 2017

----------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av JobbSam

Under tre år har verksamheten JobbSam byggts upp med stöd från FinsamGotland. Nu är utvärdering klar och slutrapporten finns som nedladdningsbar pdf.

Erfarenheter visar generellt att Finsam kunnat erbjuda ett stöd som motverkats glappen i ordinarie strukturer ---- Givet det resultat som redovisas i denna rapport är det uppenbart att JobbSam är ett exempel på en verksamhet som med framgång bedrivs i ett organisatoriskt mellanrum, skriver Joakim Tranqvist i rapporten.

----------------------------------------------------------------------------

Om konsten att rädda liv 

 

Många upplever att det är svårt att prata om psykisk ohälsa och självmord. Ofta beror det på att vi saknar kunskap och att det finns många myter kring desssa områden.

Vid två föreläsningar den 7 november kommer Ullakarin Nyberg att tala om konsten att rädda liv genom att förebygga självmord. LÄS MER HÄR

 

----------------------------------------------------------------------------

Stress är det nya "tunga lyft"

Höstens första fruskostmöte handlade om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Människor är den bästa, flexiblaste och viktigaste resursen på en arbetsplats. Inte minst bland kvinnor är organisatoriska och sociala faktorer ofta orsak till arbetssjukdom. Varför är det så? Vad kan arbetsgivaren göra?

Drygt 130 personer kom till Kompetenscentrums hörsal för att lyssna till Jennie Karlsson från Arbetsmiljöverket den 2 september 2016. Fruksotmötet förljdes sedan upp tillsammans med en grupp nyckelpersoner inom Region Gotlands HR-stab.

HÄR FINNS LÄNKAR OCH PRESENTATIONSBILDER FRÅN MÖTET

----------------------------------------------------------------------------

Supported Employment

Supported Employment, SE, är ett arbetsätt som ger stöd för individens utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också med framgång inom Daglig Verksamhet.

22-25 augusti 2016 arrangerades utbildningen för 20 anställda handledare inom JobbSam  och Daglig Verksamhet på Gotland. LÄS MER HÄR

----------------------------------------------------------------------------

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund - samt FinsamGotland.

 
LärSam fortsätter - och växer!

Projektet LärSam kommer att fortsätta under hösten 2016 - med en utvidgad målgrupp.

FinsamGotlands projekt 20: LärSam – metodutveckling – Unga med aktivitetsersättning (NPF) finansieras med en extra tilldelning från Nationella Rådet för samordningsförbund.

- Det arbete med metodutveckling som sker inom LärSam har alla förutsättningar att ge resultat, säger Greta Henriksson, samordnare FinsamGotland. När vi nu fortsätter med inriktning på gruppen unga med aktivitetsersättning är mycket grundarbete gjort. Det är en framgångsfaktor! LÄS MER OM LÄRSAM HÄR

----------------------------------------------------------------------------
 
Finsams frukostmöte fredagen den 1 april 2016

DAGLIG VERKSAMHET – ändhållplats eller språngbräda?

Välkommen till ett frukostmöte om daglig verksamhet och den stora förändring som sker där. 

”Vi kör arbetslinje så långt det går – och vi har en fantastisk spännvidd.”

Vi kommer också att berätta om pågående Finsamprojektet Lärsam. Syftet är att ta fram metoder och framgångsfaktorer som leder till utveckling för personer med rätt till stöd och service enligt LSS. LÄS MER HÄR 

----------------------------------------------------------------------------

Detta är Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

­Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

­­­­
Sök
HITTA DIREKT: Genvägar

• JOBBSAM

--------------------------

• LÄRSAM

-------------------------

• INSPIRATION FINSAM

-------------------------

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114


LÄSTIPS

På vår sida med BOKTIPS finns mycket läsning för dig med Finsamma intressen.

Alltid aktuellt:

KNÄCK KODEN: en hoppfull bok om dyslexiKontakt rörande denna webbplats: info@finsamgotland.se