Samordningsförbundet FinsamGotland

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/1001
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

INSPIRATION FINSAM

Säveaulan den 11 och 12 oktober 2017

Två dagar med fyra föreläsningar – nu i nya lokaler!

Årets INSPIRATION FINSAM kan ses som en verktygslåda för arbetsliv och folkhälsa.

Vid fyra föreläsningar behandlas frågor som arbetsmiljö, kreativitet, bemötande, integration, mångfald och  hur vi kan bygga välmående på lång sikt. Nytt för i år är att Finsams inspirationsdagar flyttar till de nyrustade lokalerna i Säveaulan, Wisbygymnasiet, Säves väg 10, Visby.

 
Årets fyra föreläsare är:
Sahar Almashta: Bra bemötande och fungerande mångfald är nycklar till engagerade arbetsplatser och organisationsutveckling.
Mattias Ribbing ger oss verktyg att omvandla stress till koncentration och att få tillgång till vår kreativitet när vi behöver den. Han är dessutom svensk mästare i minne.
Mikael Rehnberg föreläser och utbildar med utgångspunkt från den senaste forskningen kring arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa.
Katarina Blom är psykolog som tar lycka på fullt allvar. Genom meningsfulla handlingar kan vi bygga välmående på lång sikt.
 

LÄS MER OM FÖRELÄSARNA OCH INSPIRATION FINSAM HÄR

 

 

----------------------------------------------------------------------------

ANTAGNINGS- OCH AKTUALISERINGS- STOPP

Med uppdatering av verksamhetsbeskrivning och rekrytering av ytterligare en coach har JobbSam tyvärr tvingats införa stopp för aktualisering och antagning.

Mer information kommer inom kort. LÄS MER OM JOBBSAM HÄR

----------------------------------------------------------------------------

Nyheter från parterna 2017-09-11

Fortsatt lägst arbetslöshet på Gotland

För tredje månaden i rad har Gotland lägst arbetslöshet i landet. Det visar Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för augusti 2017. LÄS MER HÄR

Nyheter från parterna 2017-09-04

Bättre överlämningar mellan Försäkringskassan och kommunen vid indragen assistans

Om Försäkringskassan drar in en persons assistansersättning är det kommunen som tar över ansvaret för det stöd som personen kan få. Nu ska Försäkringskassan förbättra rutinerna vid överlämningen. www.finsamgotland.se/parterna

 

Nyheter från parterna 2017-08-30

Fler kan få stöd digitalt 

Från och med 4 september kan arbetssökande på Gotland välja att få stöd från sin arbetsförmedlare via telefon eller webb i stället för att besöka en arbetsförmedling. www.finsamgotland.se/parterna

----------------------------------------------------------------------------

Nyheter från parterna

Under en ny rubrik i vänsterspalten kommer vi framöver att publicera nyheter från Finsams parter. Det kan vara information som kommer till vår kännedom genom pressmeddelanden eller på annat vis. Direktlänk till sidan är www.finsamgotland.se/parterna.

Vår första nyhet gäller AF:s verksamhetsstatistik för juli:

Lägst arbetslöshet på Gotland

Med 5 procent hade Gotland lägst arbetslöshet i landet under juli månad. Noterbart är att antalet sommarjobb var fler än året innan och att ett större antal ungdomar kom i arbete. Detta framgår av Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 2017-08-11. Läs mer här.

Även i övriga Sverige rapporteras om fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten för riket låg på 7,3 procent i juli, vilket är densamma som i fjol. Läs mer här

----------------------------------------------------------------------------

Välkommen till FINSAM i Almedalen 2017

FINSAM I ALMEDALEN 2017

ATT RUSTA SKAPA OCH SAMVERKA var den röda tråden för FINSAM:s  frukostmöten, lunchseminarium och workshop under Almedalsveckan 2017.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!
 

Här finns hela programmet för FINSAM i Almedalen 2017

----------------------------------------------------------------------------

DE FICK FINSAMS PRIS 2016

Handledaren Anna Malmqvist och Leva Kungslador tilldelades årets Finsampris, för utmärkt mottagande i samband med förberedande arbetsträning.

Motiveringen lyder: Leva Kungslador med verksamhetsledare Anna Malmqvist har visat ett stort engagemang och en stark förståelse för människor som behöver förberedande arbetsträning.

Inställningen att ta emot många personer, från flera olika håll, med individuella arbetstider och anpassningar efter individens förutsättningar har varit beundransvärd. Den förberedande arbetsträningen bestod av trädgårdsarbete, vaktmästeri, snickeri och allt i allo – allt anpassat efter person.

Tid har avsatts för att vägleda, stötta och svara på frågor. 

Resultatet är något som aldrig hade gått att förverkliga utan många händers medverkan. 

Allas insats har haft betydelse. 
Alla har fått möjlighet att lyckas. 
Alla kan känna en gemensam stolthet.
 
En av de viktiga samhällsinsatserna gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete.
 
Genom arbetsträning ges deltagaren möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en förändring är möjlig. 

Det är mot denna bakgrund Finsam delar ut ett årligt pris till arbetsplats och arbetsledare som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning. LÄS MER HÄR

----------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av JobbSam

Under tre år har verksamheten JobbSam byggts upp med stöd från FinsamGotland. Nu är utvärdering klar och slutrapporten finns som nedladdningsbar pdf.

Erfarenheter visar generellt att Finsam kunnat erbjuda ett stöd som motverkats glappen i ordinarie strukturer ---- Givet det resultat som redovisas i denna rapport är det uppenbart att JobbSam är ett exempel på en verksamhet som med framgång bedrivs i ett organisatoriskt mellanrum, skriver Joakim Tranqvist i rapporten.

----------------------------------------------------------------------------

Finsams frukostmöte, fredagen den 2 december

ARBETSPLATSERNA SOM ÖPPNAR DÖRREN  och ÅRETS PRISTAGARE!

DAGS FÖR UTDELNING av Finsams årliga pris: Ett kollektivt och hedrande pris till en verksamhetsledare och arbetsplats som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning.

EN AV DE RIKTIGT VIKTIGA SAMHÄLLSINSATSERNA gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete.

I SAMTALET OM VÄRDET OCH BEHOVET av platser för arbetsträning medverkar arbetsteamen från JobbSam. Under tre år har Finsam finansierat uppbygganden av denna verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering. Nu är utvärderingen klar. Om detta vill vi berätta!

LÄS MER HÄR

Välkommen till ett frukostmöte med extra allt!

Medverkan: Pristagarna, Tina Ersson, Finsams styresle och chef för Arbetsförmedlingen Gotland samt JobbSam-teamen  

Plats: HÖRSALEN KOMPETENSCENTRUM, Visby, Gesällgatan 7.
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00.
FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
 
Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.

----------------------------------------------------------------------------

Om konsten att rädda liv 

 

Många upplever att det är svårt att prata om psykisk ohälsa och självmord. Ofta beror det på att vi saknar kunskap och att det finns många myter kring desssa områden.

Vid två föreläsningar den 7 november kommer Ullakarin Nyberg att tala om konsten att rädda liv genom att förebygga självmord. LÄS MER HÄR

 

----------------------------------------------------------------------------

INSPIRATION FINSAM 2016

Årets inspirationsdagar är nu genomförda. Vi har haft ett stort och glädjande intresse för de sex föreläsningarna i april, september och oktober.

ALLMÄN INFORMATION OM FÖRELÄSNINGARNA FINNS HÄR (länk)

Information om föreläsarna finns här. Där ppt-presentationer finns ligger de i högerspalten vid respektive föreläsare:

 

 
 
 

Årets inspirationsdagar har behandlat arbetsmiljö, arbetsmarknad, integration, psykisk ohälsa och hälsa. Detta sammanfattades i det övergripande temat där vi ställer frågan:

Är det UTANFÖRSKAPET som ökar – eller är det INNANFÖRSKAPET som blir allt trängre?

----------------------------------------------------------------------------

Finsams frukostmöte, fredagen den 7 oktober

DE JOBBAR MED UNGAS VÄG MOT FRAMTIDEN

När Ungdomskraft och UngKOMP lyckas finns bara vinnare
Insatser för unga kan ses som investeringar för framtiden. Välkommen till ett frukostmöte där två verksamheter med ung inriktning berättar om arbetssätt, uppdrag, framgångar och motlut. LÄS MER HÄR
 

----------------------------------------------------------------------------

Stress är det nya "tunga lyft"

Höstens första fruskostmöte handlade om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Människor är den bästa, flexiblaste och viktigaste resursen på en arbetsplats. Inte minst bland kvinnor är organisatoriska och sociala faktorer ofta orsak till arbetssjukdom. Varför är det så? Vad kan arbetsgivaren göra?

Drygt 130 personer kom till Kompetenscentrums hörsal för att lyssna till Jennie Karlsson från Arbetsmiljöverket den 2 september. Fruksotmötet förljdes sedan upp tillsammans med en grupp nyckelpersoner inom Region Gotlands HR-stab.

HÄR FINNS LÄNKAR OCH PRESENTATIONSBILDER FRÅN MÖTET

----------------------------------------------------------------------------

Supported Employment

Supported Employment, SE, är ett arbetsätt som ger stöd för individens utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också med framgång inom Daglig Verksamhet.

22-25 augusti 2016 arrangerades utbildningen för 20 anställda handledare inom JobbSam  och Daglig Verksamhet på Gotland. LÄS MER HÄR

----------------------------------------------------------------------------

Välkommen till FINSAM i Almedalen 2016FINSAM i Almedalen 2016

RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA var den röda tråden för FINSAM:s  serie frukostmöten och lunchseminarier under Almedalsveckan 2016.

Under FEM FRUKOSTMÖTEN, 4-8 juli, behandlades områden som:

  • Unga vuxna med oavslutad skola eller LSS-beslut.
  • Kopplingen mellan hälsoinsatser och språkinlärning i samband med integration.
  • En arbetsmarknad som ger plats för fler.
  • Att placera individen centralt i välfärden.
  • Vinsterna med samverkan - så klarar vi problemen ingen löser på egen hand.

TILLIT TILL VÄLFÄRDEN OCH SOCIAL TRYGGHET var temat för årets lunchseminarium. Ett tema som är viktigt på riktigt! Medverkande var Hanna Westerén (S) Riksdagen, Bettina Kashefi, Chefsekonom SKL, Karin Flyckt, Socialstyrelsen, Christer Bjöhle, tidningen Horisont samt Cecilia Krook, Nationella Rådet. Inleder gör Staffan Landin som med faktas hjälp lyfter fram olika framgångsfaktorer.

LÄS MER OM FINSAM I ALMEDALEN HÄR

----------------------------------------------------------------------------

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund - samt FinsamGotland.

 
LärSam fortsätter - och växer!

Projektet LärSam kommer att fortsätta under hösten 2016 - med en utvidgad målgrupp.

FinsamGotlands projekt 20: LärSam – metodutveckling – Unga med aktivitetsersättning (NPF) finansieras med en extra tilldelning från Nationella Rådet för samordningsförbund.

- Det arbete med metodutveckling som sker inom LärSam har alla förutsättningar att ge resultat, säger Greta Henriksson, samordnare FinsamGotland. När vi nu fortsätter med inriktning på gruppen unga med aktivitetsersättning är mycket grundarbete gjort. Det är en framgångsfaktor! LÄS MER OM LÄRSAM HÄR

----------------------------------------------------------------------------
 
Finsams frukostmöte fredagen den 1 april

DAGLIG VERKSAMHET – ändhållplats eller språngbräda?

Välkommen till ett frukostmöte om daglig verksamhet och den stora förändring som sker där. 

”Vi kör arbetslinje så långt det går – och vi har en fantastisk spännvidd.”

Vi kommer också att berätta om pågående Finsamprojektet Lärsam. Syftet är att ta fram metoder och framgångsfaktorer som leder till utveckling för personer med rätt till stöd och service enligt LSS. LÄS MER HÄR 

----------------------------------------------------------------------------

NU ÄR ANSÖKNINGSTIDEN ÖVER.

JobbSam kan glädjas många inlämnade intresseanmälning. Verksamhetens styrgrupp kommer att gå igenom dessa för att sedan kalla till intervjuer. Målsättningen är självklart att processen ska gå så snabbt som möjligt.

Nu söker JobbSam ny verksamhetsledare!

Jobbsams verksamhetsledare sedan starten har gått vidare för att möta nya utmaningar. LÄS MER HÄR

JobbSam söker två handledare till utförarteamet

Söker vi två personer som vill arbeta enligt supported employment-modell med nära stöd till JobbSams deltagare. .LÄS MER HÄR

-----------

Finsams frukostmöte den 4 mars

FÖRSTA ÅRET MED MINI-MARIA

Mini-Maria är en öppenvårdsmottagning för unga upp till 24 år samt deras föräldrar och anhöriga. Här finns bred kompetens när det gäller när det gäller missbruk och psykisk ohälsa bland unga.

Mini-Maria drivs i samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården på Gotland. 

Välkommen till ett frukostmöte där Mini-Maria berättar om vad man erbjuder, hur man arbetar och erfarenheterna från det första årets verksamhet. LÄS MER HÄR 

Finsams frukostmöten byter dag och lokal.

Framöver kommer Finsams frukostmöten att arrangeras sex fredagar under vår och höst. Vi byter också lokal till Kompetenscentrums Hörsal, Gesällgatan 7 i Visby. Vägbeskrivning
 
Som tidigare bjuder Finsams på frukost från 7.30. Programmet pågår mellan 8.00 - 9.00.
 
Med tanke på frukoståtgång uppskattar vi föranmälan senast onsdagen innan mötet: anmalan@finsamgotland.se
 
ALLA ÄR VÄLKOMNA!

-----------

Finsams frukostmöte den 5 februari

UTMANINGEN: ATT LÄRA SIG ETT NYTT SPRÅK!

Att lära sig ett helt nytt språk som vuxen är en utmaning för de flesta av oss. Men också en viktig pusselbit för att nå egen försörjning i ett nytt land. LÄS MER HÄR 

-----------

DE FICK FINSAMS PRIS 2015

Bilden ovan: Christina Matteoni (SIUS, Arbetsförmedlingen) nominerade pristagarna Hotell Solhem med Anong Thompat (städchef) Jill Rohnström (hotellchef).

Finsams pris 2015 till arbetsplats som med utmärkt mottagande giviet jobb till personer i Finsams målgrupp gick till Hotell Solhem och hotellchef Jill Rohnström. Priset delades ut vid Finsams frukostmöte den 24 november.

Motiveringen lyder:

Hotell Solhem har visat hur en arbetsplats kan hitta vinnande lösningar för både arbetsgivare och för personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Grunden har varit hotellchef Jill Rohnströms lösningsfokuserade och positiva inställning och coachande arbetssätt.

Med stort hjärta har Jill tillsammans med arbetsledarna haft öga för vad de olika personerna tack vare sina funktionssätt kan bidra med för att göra hotellet fint.

Arbetsuppgifterna har anpassats så att de anställda har lyckats i sitt arbete och varit en naturlig del av städarbetslaget. 

Lyssna gärna på Radio Gotlands intervju i samband med prisutdelningen.
Länk till Radio Gotland

-----------

Finsams frukostmöte den 24 november

VINNARE NÄR VI JOBBAR TILLSAMMANS

 
DAGS FÖR UTDELNING av Finsams årliga pris: Ett kollektivt och hedrande pris till en arbetsplats som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning.
JOBBSAM: ANDRA ÅRET. Nära stöd över tid till deltagaren på vägen mot egen försörjning. Myndigheter som både samverkar och är samlokaliserade. JobbSam ska ses som en dörr in mot arbete eller studier.

-----------

Finsams frukostmöte den 27 oktober

FRÅN GRÄNSLAND TILL HJÄRNKOLL

Marika Hård af Segerstad har gjort en resa. Tack vare terapi har stormarna lagt sig. Nu använder hon sin kraft och sin patienterfarenhet för att förbättra attityder till psykisk ohälsa.

Finsams frukostmöte berättade hon om sin resa och om hur hon fått balans i tillvaron.

Vid frukostmötet medverkade också de vuxna barnen i ett gemensamt samtal om hur det är att växa upp med en mamma med en tung diagnos.

-----------

INSPIRATION FINSAM 2015

Inspiration Finsam, Wisby strand 7, 8 och 9 oktober 2015. Årets tema vad var det som hände när det vände?Årets inspirationsdagar, 7-9 oktober satte möjligheter i fokus. Vad är det som händer när det vänder? När blir det vi gör hjälpsamt och rätt?

Medverkade gjorde Aron Andersson, Ullakarin Nyberg, Micke Darmell, Edna Eriksson, Siavosh Derakhti och Camilla Bogarve.

Liksom tidigare år fanns också plats för utställning och mingel.

Hela programmet finns här.

------

JobbSam nyrekryterar och utökar Utförarteamet

Till JobbSams utförarteam söker vi personer med intresse och yrkeserfarenhet rörande JobbSams målgrupper.

De vi söker ska vara intresserade av verksamhetens grundidé och känna engagemang inför detta.

Intresseanmälan ska skickas till: info@finsamgotland.se, senast den 14 oktober

Här finns information om JobbSam
JobbSam finns på Wisby Strand under föreläsningsdagarna Inspiration Finsam 7-9 oktober.
Det går också bra att kontakta FinsamGotlands samordnare Greta Henriksson, 0707 – 430 436
 

------

Finsams frukostmöte den 29 september

10 ÅR MED SJUKSKRIVNINGSMILJARDEN

Vad har vi åstadkommit? Vad behöver vi göra?

Sjukskrivningsmiljarden har funnits under tio år. Syftet är att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker process kring sjukskrivning i hela landet. Ingen ska behöva vara sjukskriven längre än nödvändigt.

Medverkan: Linda Eklund, projektledare Sjukskrivningsmiljarden

                    Misa Sjöberg psykolog, Visborg Vårdcentral
Plats:           Borgens restaurang. Ingång från Södra Murgatan 53

Tid:              FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
                    Programmet pågår 8.00-9.00
------
 

FINSAM I ALMEDALEN  2015

Under Almedalsveckan 2015 arrangerade FINSAM fem frukostmöten, två lunchseminarier och ytterligare tre evemang.

ATT RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA är FINSAMS röda tråd.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?
Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet.
 

FinsamGotland medverkade vid två tillfällen i årets program. Vid tisdagens frukostmöte (30/6) presenterades bemötandeutbildningen "Vi är alla olika - alla kan inte ha storlek 38".

Torsdagen den 2 juli handlade det om att skapa nya jobb. Då medverkade Birgitta Nylund och berättar om framgångsfaktorer för de sociala företagen, som på kort tid lett till 60 nya jobb. På plats fanns också Johan Karlsson och Anna Olsson från Gotland Skog och Miljö. Samt hanna Westerén (S), tidigare orförade för samordningsförbundet Finsam Gotland, nu ledamot i riksdagen och näringsutskottet.

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund - samt FinsamGotland.

Hela programmet för FINSAM i Almedalen finns här

------

Integration och mottagning av asylsökande: Vad händer? Vad är på gång? Och hur långt har vi kommit?

FINSAM:s frukostmöte den 26 maj!
Frukostmötet tog upp aktuell information om planering för asylboende, Region Gotlands integrationsenhet, ensamkommande flyktingbarn och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.
”Alla som kommer behöver något mer än SFI, Svenska för invandrare. Hela sitt liv har de varit vana att jobba – plötsligt hittar de sig själv där de gör absolut ingenting.”

Medverkan: Jenny Lennhammar och Asia Riazantceva, Integrationsenheten, Cecilia Krook, projektledare Asylboende på Gotland, Carina Levander, Språkintroduktion och Johnny Bjersander, Arbetsförmedlingen.

------

"Till slut tar man slut!"

Om anhörigstöd och anhörigas hälsa
Finsams frukostmöte den 28 april.

Att vårda en anhörig, kanske sin livskamrat eller förälder, kan vara tungt även, då det kan kännas självklart. Inte sällan förändras hela livssituationen. När tiden inte räcker till havererar vardagslivet.

Vid detta frukostmöte kommer vi att ta upp vardagens svårigheter för anhörigvårdare – men också vilken hjälp som finnas att få. Vi kommer också att ta upp frågan ur arbetsgivarperspektiv och som kollegor och arbetskamrater.

Medverkan: Elisabeth Öhrling, anhörigkonsulent, Region Gotland samt anhörigombuden Ewa Hansson och Yvonne Bergqvist.
Vid frukostmötet medverkar personer med erfarenhet som anhörig och arbetsgivare.

------

Hur planerar och organiserar vi för att skapa en bra arbetsmiljö? Om ramar, roller och risker i den psykosociala arbetsmiljön

"It´s all about bra Arbetsmiljö"

Finsams frukostmöte den 31 mars handlade om arbetsmiljö.Allt oftare kommer rapporter om arbetsrelaterad ohälsa och att det påverkar både produktion och lönsamhet. Verksamheter består av människor. De mår som människorna mår: Bristande underhåll av mänskliga resurser är i förlängningen kostsamt. 

Medverkan: Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket, Linköping.
”Människan är den bästa och viktigaste resursen. Därför är arbetsmiljö en både samhälls- och hjärtefråga.”
 
Länkar och presentationsmaterial finns här www.finsamgotland.se/mars2015

 

 

------

Vad vet vi om unga HBTQ-personer hälsa?

Unga HBTQ-personer blir utsatta för diskriminering, våld och hot om våld i större utsträckning än andra ungdomar och mår därför sämre.

Detta går att förändra!

Om detta talade Jonah Nylund från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vid Finsams frukostmöte den 27 januari. Läs mer här

------

Och priset går till...

Vid Finsams frukostmöte den 25 november delades Finsams två årliga pris ut. Årets mottagare blev Transportstyrelsen och Eva Jupiter.

Transportstyrelsen tilldelades det kollektiva priset till arbetsplats som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning.

Eva Jupiter fick hederspriset för sin värdefulla insats för samverkan och samarbete på Gotland.  LÄS MER HÄR

------

1 000 GOTLÄNNINGAR

1 000 gotlänningar har nu deltagit i bemötandeutbildningen "Alla är inte lika - Alla kan inte ha storlek 38". Sista tillfället arrangerades den 26 november.

Sedan våren 2013 har utbildningen erbjudits vid 13 tillfällen. Vid ett par tillfällen har Ljusgården, Region Gotland, varit fullsatt. 

Citatet "Storlek 38" kommer från en dikt av Inger M Johansson, där hon beskriver sina ägna erfarenheter av att inte passa in i mallen. Det är en bärande dela av utbildningen. Jan-Erik Eriksson och Marie Lundahl ger verktyg som underlättar i möten och bemötande. 

Utbildningen är ett samarbete mellan FinsamGotland, (H)järnkoll - och under det första året Hansa Utbildning. Länkar och litteraturtips finns här.

 

Företagsamt

Med utgångspunkt från Finsams utställningsbord fanns representanter för USF, Hjärnkoll och JobbSam - med uppdrag att sprida information och knyta kontakter under den årliga Företagardagen på Gotland.

JobbSam lämnade spår på Företagardagen

JobbSam lämnade tydliga spår.

– Det här har redan givit mycket, bland annat tre platser för arbetsträning, berättade Sandra Larsson (JobbSam) efter någon timmes minglande.

----

Café Nyfiket vid Wisbygymnasiet södra invigdes officiellt den 30 oktober 2014. Målet är att bli ett social företag

CAFÉ NYFIKET

Caféverksamheten på Wisbygymnasierna är det färskaste sociala företaget på Gotland. Under en startperiod drivs de med inkubatorstöd  från Coompanion. Därefter ska de stå på egna ben.

Den 30 oktober invigdes caféet vid Wisbygymnasiet södra officiellt. Då avslöjades också det fyndiga namnet som tagits fram bland 100 inlämnade förslag. LÄS MER HÄR 

Sommarhälsningar från samordningsförbundet i Sjuhärad

Drömmar om socialt företagande

 

Med en hälsning från KRUT, Sjuhärads samordningsförbund, kom en burk drömmar om socialt företagande. Ett recept vi gärna delar med oss.

Läs hela receptet här

--------–---------------------------------------------------------

AVSLUTAT PROJEKT: UNGA KVINNOR

Finsams frukostmöte i maj handlade om projektet Unga Kvinnor. Projektets metod och arbetssätt och varit framgångsrikt och ingår nu i verksamheten JobbSam. Slutrapport och utvärdering finns på projektets hemsida 

Vid frukostmötet medverkade Ewy Pettersson(som fått ett jobb), Anna Sandell Skoggren (som anställt Ewy), Vivianne Thomsson (storasyster/mentor) samt Susanne Johansson och Ola Mårtensson som jobbat med projektet.

Mötet uppmärksammades av Radio Gotland. EWY FICK HJÄLP UT UR MÖRKRET,  Radio Gotland 2014-05-27

–---------------------------------------------------------

TYDLIG TREND PÅ SOCIALA KRAV VID UPPHANDLINGAR

– Det finns många möjligheter att ställa sociala krav vid upphandlingar. Men det är bättre att ställa dem i avtalsvillkoren än som skallkrav.

Det var ett av juristen Magnus Josephsons huvudbudskap vid ett seminarium om sociala krav i offentliga upphandlingar som hölls på Visborg den 29 april 2014. Arrangör var Finsam-projektet Utveckling Sociala Företag tillsammans med Coompanion, Almi och Företagarna på Gotland. LÄS MER HÄR

–---------------------------------------------------------

UTVÄRDERING: FinsamGotland

För att få svar på frågan "Har Finsams gjort skillnad?" genomfördes en genomgripande utvärdering av FinsamGotland under senhösten 2013. LÄS MER HÄR

Denna utvärdering är nu klar och finns som nedladdningsbar pdf här.

–---------------------------------------------------------

”Män saknar orden för att säga att de mår dåligt”

Den gotländska attitydambassadören Bengt Sprowede intervjuas av Svenska Dagbladet (2013-12-03). Länk till artikeln

–--------------------------------------------------------

NYTT OM DE SOCIALA FÖRETAGEN

I Coompanions nya trycksak "Kooperativ utveckling på Gotland" presenteras de sociala företagen på ön.

 

 

 

I Coompanions trycksak "Kooperativ utveckling på Gotland" presenteras de sociala företagen på ön.

LÄS MER HÄR

–--------------------------------------------------------

9 000 på Gotland mår dåligt av krav på jobbet

Var tredje gotlänning i arbetsför ålder mår psykiskt dåligt av prestationskrav på jobbet. Var fjärde känner sig inte delaktig i beslut på arbetsplatsen. Detta framgår av en ny Sifoundersökning från Kampanjen (H)järnkoll. Läs pressmeddelande här.

(H)järnkoll på Gotland hittar du här.

–---------------------------------------------------------

Detta är Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

­Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

­­­­
Sök
HITTA DIREKT: Genvägar

• JOBBSAM

--------------------------

• LÄRSAM

-------------------------

• INSPIRATION FINSAM

-------------------------

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114


LÄSTIPS

På vår sida med BOKTIPS finns mycket läsning för dig med Finsamma intressen.

Alltid aktuellt:

KNÄCK KODEN: en hoppfull bok om dyslexiKontakt rörande denna webbplats: info@finsamgotland.se