Samordningsförbundet FinsamGotland

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/1001
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Välkommen till Torget

FinsamGotlands digitala mötesplats

Under pandemin kan vi inte arrangera våra inarbetade frukostmöten och inspirationsföreläsning - där vi också kan träffas och utbyta erfarenheter.

 
Här nedan samlar vi matnyttig information och tips från Finsams parter på Gotland och nationellt.
 
Vi tar gärna emot tips: info@finsamgotland.se
 
 
Från MUCF: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 

Webb-utbildning: Rätt att veta!

2020-10-16 Rätt att veta är en ny webbutbildning som riktar sig till vuxna som i sitt yrkesliv möter unga som är nya i Sverige. Utbildningen ger verktyg för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Till exempel sex, hälsa, relationer och jämställdhet. Utbildningen gratis och tar cirka två timmar att genomföra.

Youmo.se

På samma sida som ovan finns youmo.se med information om kroppen, hälsa, sexualitet och relationer för 13-20-åringar. Sajten vänder sig till unga som är nya i Sverige.
 
Allt material finns på svenska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med de unga själva och yrkesgrupper som möter dem. 
 
Youmo.se förvaltas av Inera, ett företag inom SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Inspelat webbinarium:

Vad ger mest nytta för deltagare i arbetsmarknadsinsatser?

2020-10-16 Anne Sandberg Holm från Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn berättar om resultatet från BIP-projektet, faktorer som är verksamma för målgruppen att närma sig arbete, men också om vikten av samordnade ansträngningar och tron på medborgarnas framtid i jobb.

Samuel Grahn och Fredrik Tågsjö Samordningsförbundet Halland berättade om hur de översatt BIP-forskningens mest verkningsfulla indikatorer för att följa progression mot arbete och utveckla insatser. På svenska SKAPA – Skattning av progression mot arbete. 

Arrangörer: Vaeksthuset i Köpenhamn, samordningsförbunden i Halland och Södertälje samt KNUT- kommunalt nätverk för utveckling.
 
Inspelningen finns tillgänglig till och med den 28 oktober.
 
 

Aktuellt från parterna: Socialstyrelsen
 
Det vi inte ser. Allt syns inte på utsidan
 
DET VI INTE SER.

2020-10-09 Ibland syns det inte på utsidan när någon mår dåligt. Ibland hörs det inte heller. Vad är det vi inte ser?

DET VI INTE SER är ett flexibelt utbildningsprogram kring bemötande av personer där psykisk ohälsa påverkar individens kommunikationsförmåga. Det kan användas både enskilt och i grupp.

Paket är i första hand framtaget för hälsa- och sjukvården men kan vara användbart även för andra inom Finsams parter. Bland andra medverkar Ullakarin Nyberg, återkommande föreläsare på Gotland.

Läs mer här: www.socialstyrelsen.se/det-vi-inte-ser

Exemplet Ett bättre möte: www.socialstyrelsen.se/det-vi-inte-ser/ett-battre-mote/

Nu har JobbSam öppnat för nya deltagare

Mer information och länk till bokningskalender för aktualisering finns här: www.gotland.se/jobbsam

I första skedet släpps 12 tider.

Bakgrundsinformation om JobbSam 3.0 finns här

 

Nu startar JobbSam igen!

Här är gänget som ska jobba med den uppdaterade versionen av JobbSam 3.0. 

De ska jobba med JobbSam 3.0. Johannes Hedlund, Lena Jonasson, Mikaela Häglund och Maggie Hillton Bogren.

Från vänster: Johannes Hedlund, Lena Jonasson, Mikaela Häglund och Maggie Hillton Bogren. 

 

2020-09-16 Den första september 2020 startade JobbSam 3.0: Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. 

JobbSam 3.0 bygger på tidigare erfarenheter - men nu i ett nytt sammanhang, hos Arbetsmarknadsenheten, Region Gotland. Nu är rekryteringen klar. 

Ännu återstår att ta fram informationsmaterial och blanketter. Inom kort kommer man dock att öppna för aktualisering av nya deltagare.

Läs mer om JobbSam 3.0 här

 

Aktuellt: Webbdirektivet

Från den 23 september 2020 gäller webbdirektivet, lagen om tillgänglighet till digital service.

Lagen innebär att det ska vara lätt att förstå och använda tjänster och information på offentliga aktörers hemsidor. Den gäller för myndigheter, regioner och kommuner och privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Lagen innebär att information och tjänster ska vara möjliga att uppfatta, hanterbara och begripliga.

På FinsamGotlands hemsida återstår en del att göra, framför allt kring äldre innehåll. En helt ny webbplats är på gång och blir klar under hösten.

Läs mer om webbdirektivet här: www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen (Myndigheten för digital förvaltning)

Aktuellt från parterna: Region Gotland

Filmer för ett liv i balans

2020-09-17 Socialförvaltningen hälsofrämjande team har tagit fram en rad inspirationsfilmer för alla som vill få in mer rörelse i vardagen, fylla på med mer energi under arbetsdagen eller möten. Filmerna är framtagna av leg fysioterapeut Ellinor Björkman och är fria för alla att använda. Här finns allt från pausgympa, kalkstensträning och meditation.

FILMERNA FINNS HÄR

Aktuellt från parterna: Region Gotland

Första hjälpen till psykisk hälsa

2020-09-15 Första hjälpen för psykisk hälsa, MHFA, är ett utbildningsprogram, riktat till allmänhet och arbetsliv.  Målet är att sprida kunskap på samma sätt som vid fysisk första-hjälpen.  

Under hösten finns flera möjligheter att gå utbildningen genom projektet Guldhjärnan, inom MindShift Gotland. Utbildningstillfällena är riktade till intresserad allmänhet och administreras av Sensus studieförbund.

Startdatum:

  • Hemse den 19 september
  • Visby den 24 september
  • Roma den 30 september
  • Fårösund den 10 oktober
  • Visby den 17 oktober

För mer information och anmälan: www.sensus.se/kurser-och-evenemang/

Mer information finns här: www.gotland.se/94526

Fortsatt arbete mot våldsutsatthet

När allt fler isolerar sig i hemmet på grund av covid-19, ökar risken för våld i när relationer.Det blir också svårare att söka hjälp.

Länsstyrelsen har tagit fram en rad informationsfilmer om stöd från Polisen, socialtjänsten, akuten, sjukvården, Gotlandshem och skolan. 

Filmerna är fria att använda och finns på Region Gotlands webbplats: https://gotland.se/valdinararelationer

Efter hand kommer filmerna att dubbas på olika språk. 

Frågan om våldsutsatthet är prioriterad inom Finsams alla parter. Samordningsförbundet ingår i Länsstyrelsens samverkansnätverk mot våld.

 

Inställt: INSPIRATION FINSAM 2020 

På grund av den pågående pandemin ställs de planerade föreläsningsdagarna i oktober 2020 in. 

 
Inställt: Finsams frukostmöten, hösten 2020
 
På grund av den pågående pandemin planeras inga fruksotseminarier under hösten 2020. Vid följer utveckligen och återkommer med mer information efter hand.
 

Aktuellt från parterna: Försäkringskassan

Aktuell information från Försäkringskassan

Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan öppnat en särskild sida med aktuell information.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Här ska den mest uppdaterade informationen rörande  socialförsäkringsfrågor kopplat till Cororna-viruset samlas.

Inklusive vanliga frågeställningar (FAQ) för privatpersoner, arbetsgivare samt hälso- och sjukvård.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Aktuellt: Inget att vänta på

 
INGET ATT VÄNTA PÅ är en handbok i våldsförebyggande arbete. Här finns kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Häftet ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken finns som nedladdningsbar pdf (länk), utgiven i reviderad upplaga 2019 av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, MÄN och Unizon.

 

INTRESSERAD AV MI?

Motiverande samtal (motivation interviewing, MI) är en evidensbaserad metod som kan användas vid rådgivning för att underlätta förändringsprocesser.

Sedan 2016 har FinsamGotland arrangerat utbildningar i MI, riktad till Finsams parter på Gotland. Intresset är stort.

För att underlätta vår planering av utbildningstillfällen utgår vi från intresseanmälningar via denna länk: Intresseanmälan för kommande utbildningar i Motiverande samtal.

Mer information finns här: www.finsamgotland.se/MI

 
 

 

Detta är Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

­Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

­­­­
Sök
HITTA DIREKT: Genvägar

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114


LÄSTIPS

På vår sida med BOKTIPS finns mycket läsning för dig med Finsamma intressen.

Alltid aktuellt:

KNÄCK KODEN: en hoppfull bok om dyslexiKontakt rörande denna webbplats: info@finsamgotland.se