Samordningsförbundet FinsamGotland

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/1001
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

INSPIRATION FINSAM 2019, 7 -10 OKTOBER

7 -10 oktober: Fyra eftermiddagar och fyra spännande föreläsare. Information om föreläsningarna finns här

 

Utvärdering av JobbSam 2.0

JobbSam 2.0 har finansierats av Finsam under flera år. Den 24 september presenterade Joakim Tranqvist den utvärdering som genomförts under våren och sommaren. LÄS DEN HÄR

Gör plats tar plats igen

2019-09-30 Arbetsförmedlingens informationsinsats Gör plats har gjort arbetsgivare mer positivt inställda till att anställa personer med funktionsnedsättning. Nu görs en uppföljare, denna gång i form av en utomhuskampanj där kända profiler har getts en funktionsnedsättning.  

- Med kampanjen vill vi bryta fördomar och få fler arbetsgivarere att tänka bredare när de rerktyerar. Det handlar inte bara om mångfald, det är också ett stort resursslöseri när människor som kan och vill jobba, inte får den chansen, säger Pia Ackmark, chef Arbetsgivarenheten på Arbetsförmedlingen. LÄS MER HÄR

 
***

Många jobb att söka på Gotland

2019-09-11: Arbetsmarknaden är fortsatt god för många som vill söka eller byta jobb på Gotland. 

Arbetsförmedlingen har nu uppdaterat sina yrkesprognoser för nära 200 yrken. Prognosen gäller fram till nästa sommar.

På Gotland råder stor brist på bland annat förskollärare, sjuksköterskor och soldater med högskoleutbildning. Det är också stor brist på elektriker, kockar, fordonsreparatörer, plåtslagare, skötare, undersköterskor och vvs-montörer.

Välkommen till Finsams frukostmöte den 6 september 
LEVNADSVANOR OCH HÄLSOFRÄMJANDE SJUKVÅRD

Välkommen till ett frukostmöte om levnadsvanornas betydelse för vår hälsa – med dem som arbetar med hälsofrämjande sjukvård på Gotland. De representerar primärvård, MVC, BVC och levnadsvanemottagningen. Utgångspunkten är Socialstyrelsens nationella riktlinjer.


PLATS: Kompetenscentrum, Hörsalen, Gesällgatan 7, Visby
TID: 8.00 - 9.00. FINSAM bjuder på frukost från 7.30
Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.
 
 

Nu ökar arbetslösheten i Sverige - och på Gotland

2019-08-12 Nu ökar arbetslösheten i Sverige. Med 4,7 procent har Gotland fortfarande lägst arbetslöshet i landet. Men det är också här ökningen är störst, sett i procent jämfört med juli 2018. 

Finsam i Almedalen 2019 
 
ATT RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA var den röda tråden för FINSAM:s  frukostmöten och seminarier under Almedalsveckan 2019.
 
Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?
Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), FinsamGotland och övriga medverkande samordningsförbund.

 
Närmare 100 åhörare kom till Finsams frukostmöte den 5 april, där psykolog Aron Sjöberg föreläste under rubriken Varför gör de inte som vi tänker.
 
Nästa planerade Finsamfrukost blir den 6 september, då det kommer att handla om Levnadsvanor.
 
JobbSam

Nu öppnar JobbSam igen!

Nu är det åter möjligt att aktualisera nya deltagare JobbSam. Det går också att boka tid hos JobbSams ärendegrupp för konsultation.

JobbSam erbjuder arbetsmarknadsinriktad rehabelitering genom nära coachande stöd. Modellen kan sammanfattas: Kortaste vägen mot arbete eller studier för individen – och tydlig flerpartssamverkan för Finsams parter.

Missbruk och beroende

En viktig spaning: Idag är det okej att söka hjälp”

Missbruk och beroende är begrepp som väcker frågor hos många.
Hur ser beroendevården på Gotland ut idag?
Och hur ser utveckling ut i ett tidsperspektiv?

Vid Finsams frukostmöte den 8 februari medverkade Ragnar Östermark, enhetschef vid Beroendeenheten.

Hans presentationsbilder finns här.

JobbSam i nya lokaler

Från årsskiftet finns JobbSam i nya lokaler på Broväg 10A (gamla GT-huset). En oacceptabel hyreshöjning ligger bakom flytten - men resultatet blev mycket bra.

- Vi har flyttat till funktionella, fräscha och ljusa lokaler, säger verksamhetsledaren Johannes Hedlund. Vi har fått bättre utrymme för arbetsplatser och möten. Så fort vi fått allt och alla på plats kommer vi att bjuda in ett öppet hus.

MER INFORMATION OM JOBBSAM FINNS HÄR

---------------------------------------------

Aktuellt:

---------------------------------------------

DE FICK FINSAMS PRIS 2018

Finsams pris 2018 till arbetsplats som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning tilldelades ÖoB.

Finsam delar också ut ett hederspris för värdefull insats som bidrar till samverkan och nytänkande. Detta pris gick 2018 till Stadsodlarna som över tid byggt upp en verksamhet där människor verkligen kan växa.

LÄS MOTIVERINGARNA HÄR

Prisutdelningen skedde vid Finsams frukostmöte den 30 november.

 

HUR VET VI NÄR DET INTE GÅR ÅT HELVETE?

STAFFAN LANDIN visar hur utgångspunkt i fakta kan hjälpa oss att förstå världen, omkullkasta myter och ge oss en mer faktabaserad och realistisk bild av utvecklingen. Detta är särskilt viktigt när det gäller att förstå välfärdens utmaningar. I ett samarbete med FinsamGotland bygger Staffan Landin nu en webbaserad modell med Gotlands-fakta lätt att hitta.

Staffan Landin är faktaexpert och föreläsare med gotländska rötter
Den 30 november presetnerade han Gotlandsfakta vid årets sista Finsamfrukost.
---------------------------------------------

Aktuellt:

Arbetsmiljö: Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

2018-11-28. Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet.

Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsorsakade besvär. LÄS MER

-----

Minskad arbetslöshet tolv månader i sträck

2018-10-12: Arbetslösheten  i Sverige fortsätter att gå ned, för tolfte månaden i rad. Även i september hittas landets lägsta arbetslöshetsnivå i Gotlands län, där den var 5,2 procent.

Ytterligare sex län (Västerbotten, Uppsala, Jönköping, Halland, Norrbotten och Stockholm) uppvisar arbetslöshetsnivåer under 6 procent. I september var 343 000 personer inskrivna som arbetslösa, 17 000 färre än för ett år sedan. LÄS MER HÄR

-----

Allt svårare få jobb utan gymnasiet

2018-10-10: Arbetsmarknaden krymper för personer som inte har gått klart gymnasiet.

En ny rapport från Arbetsförmedlingen granskar arbetsmarknaden för personer med förgymnasial utbildning. Totalt har 610 000 personer i åldrarna 25-64 år en kortare utbildning än gymnasiet. Av dem arbetar 370 000. LÄS MER HÄR, inklusive rapporten i helhet.

-----

Ny chef till Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkringen

2018-10-08: Ulrika Havossar har utsetts till ny avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan. Hon har tidigare arbetat vid Försäkringskassan på Gotland och varit myndighetens representant i Finsams styrelse på ön. Läs mer här

---------------------------------------------

Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden

Om FinsamGotlands satsningar på kunskap och förståelse för den värld där Finsam verkar, handlar ett avsnitt i NNS rapportserie 2018:1.

Det är arbetetet med databasen Gotlandsfakta och utställningen om St Olof och psykiatrins utveckling på Gotland som behandlas.

Målet med Gotlandsfakta (Öppen Data Gotland) är en öppen databas för behovsanalys. Genom denna ska fakta och statistik om utvecklingen på Gotland, på ett tydligt och lättförståeligt och delbart sätt samlas på ett ställe, tillgänglig för alla. ursprungligen var detta tänkt som en mindre test - men intresset både lokalt och nationellt har visat sig vara större än ursprungligen tänkt. Databasen kommer att presenteras som en punkt i Finsams program under Almedalsveckan.

Utställningen om St Olof producerades i samband med 75-års jubileet 2012. Den visade tydligt hur psykiatrins historia speglar samhällets utveckling och reformer som avlöser varadra. En uppdatering av materialet planeras till Finsams inspirationsdagar i oktober.

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av Finsams parter  men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning. Det är mot den bakgrunden som NNS har producerat skriften som kan laddas som pdf ner eller beställas från NNS hemsida.

 
----------------------------------------------

MOTIVERANDE SAMTAL

Antalet intresseanmälningar till vårens kurser överträffar med råge antalet platser. Reservlistan är lång - men fler utbildningstillfällen planeras både för grundutbildning och fördjupning.

Målgrupp är anställda inom Finsams parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Region Gotland med socialtjänst, hälso- och sjukvård samt utbildning och arbetsliv.


 
----------------------------------------------

Kampanj från Arbetsförmedlingen ska leda till fler jobb för personer med en funktionsnedsättning

2018-03-12 Med parollen Gör Plats ska Arbetsförmedlingen öka kännedomen om hur man kan bredda sin rekrytering med stöd från Arbetsförmedlingen.

Kampanjen kommer att synas i tv, på bio, i annonser, i sociala medier och i utomhusannonser. Det finns även en kampanjsajt med information och tips för både arbetsgivare och arbetssökande.

Bland människor med funktionsnedsättning är andelen sysselsatta 62 procent jämfört med 82 procent hos övriga befolkningen, enligt statistik från SCB (2016). Situationen har varit närmast oförändrad de senaste 10 åren. LÄS MER HÄR

-----------

Kunskap om HBTQ+ för delaktighet, förtroende och omtanke

Region Gotland har i samarbete med RFSL Gotland tagit fram ett kunskapsmaterial om HBTQ+. Syftet är att öka kunskap så vi kan undvika att omedvetet bemöta andra på ett sätt som upplevs exkluderande och kränkande. 

I materialet finns information och länkar till organisationer och användbara hemsidor. Här finns också filmer och poddar om HBTQ+ och normer.  LÄS MER HÄR

----------------------------------------------------------------------------

Stress är det nya "tunga lyft"

Höstens första fruskostmöte handlade om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Människor är den bästa, flexiblaste och viktigaste resursen på en arbetsplats. Inte minst bland kvinnor är organisatoriska och sociala faktorer ofta orsak till arbetssjukdom. Varför är det så? Vad kan arbetsgivaren göra?

Drygt 130 personer kom till Kompetenscentrums hörsal för att lyssna till Jennie Karlsson från Arbetsmiljöverket den 2 september 2016. Fruksotmötet förljdes sedan upp tillsammans med en grupp nyckelpersoner inom Region Gotlands HR-stab.

HÄR FINNS LÄNKAR OCH PRESENTATIONSBILDER FRÅN MÖTET

----------------------------------------------------------------------------

Detta är Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

­Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

­­­­
Sök
HITTA DIREKT: Genvägar

• JOBBSAM

--------------------------

• LÄRSAM

-------------------------

• INSPIRATION FINSAM

-------------------------

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114


LÄSTIPS

På vår sida med BOKTIPS finns mycket läsning för dig med Finsamma intressen.

Alltid aktuellt:

KNÄCK KODEN: en hoppfull bok om dyslexiKontakt rörande denna webbplats: info@finsamgotland.se