Beredningsgruppen

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/1027
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen träffas sju till åtta gånger per år.

Kontakta Greta Henriksson om du vill veta mer

Beredningsgruppens ledamöter:

Greta Henriksson, sammankallande, FinsamGotland
 
Hanna Ginzel, Försäkringskassan
Susanna Hultberg, Arbetsförmedlingen
 
Region Gotland:
Anna Myhr, arbetsmarknadsenheten, GVF
 
Kerstin Lindgren, Hälso-och sjukvårdförvaltningen (HSF)
Jessica Westerlund, HSF, psykiatrin
 
Christina Godarve, Socialförvaltningen (SOF)
Katarina Lawergren, SOF
Mari Bergström, SOF
 
Patrik Larsson, Arbetsmiljö- och hälsa, Regionstyrelseförvaltningen

Mötesplan 2020

Nästa möte:
13 maj 2020