Gunnel Norrö lockade stor publik

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/1101
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Gunnel Norrö lockade stor publik

Drygt 250 personer kom till Wisby Strand för att lyssna till Gunnel Norrö den 15 september.


Gunnel Norrö fick diagnosen Aspergers syndrom i vuxen ålder, efter tjugo års arbetsliv.

Med egen erfarenhet i bagaget är hennes budskap rakt och klart: Aspergers syndrom är inget hinder för arbete, bara upplägget är rätt.

Detta är andra gången Finsam på Gotland arrangerar en öppen föreläsning med Gunnel Norrö. När hon var i Visby i juni blev efterfrågan större än tillgången på platser. Därför är det med stor glädje vi ser henne tillbaka på ön.

Så här skriver Gunnel Norrö själv om Aspergers syndrom:
Det är ungefär fyra per tusen som har Aspergers syndrom. Men många fler än så har ”autistiska drag”, cirka tio procent av befolkningen.

Har man Aspergers syndrom är man visserligen autistisk, men inte lågbegåvad rent intellektuellt. Tvärtom, det finns många med AS och hög begåvning. Däremot har begåvningen ofta en ”slagsida”, till exempel åt matematik, bild eller språk, medan andra talanger är svagare.

Det autistiska sättet att tänka är konkret, linjärt, detaljfokuserat. Man är mer intresserad av föremål än relationer, och har ofta ett direkt sätt att tilltala andra, utan att mena något illa med det.

Det är en myt att människor med Aspergers är känslokalla. Problemet ligger inte i bristande gensvar, utan i att förmågan att ”läsa av” andras känslor är otillräcklig. Men man gensvarar på det man vet om!

------

Gunnel Norrö är även aktuell som författare.
Aspergers syndrom – har jag verkligen det? Vänder sig till dem som kanske inte känner sig helt bekväma med sin diagnos. Också mycket uppskattad av anhöriga och personal, bra grundbok (Intermedia Books 2008).

Arbetsboken är en handbok och ett verktyg för att anställa människor med Apergers syndrom. Med lång erfarenhet berättar Gunnel Norrö om livet på arbetsplatsen både för den för den som har AS och för arbetsledning och kollegor, vad som behövs för framgång. Konceptet har använts utomlands i 15-20 år och då lyckas 80-90 procent på vanliga jobb (Intermedia books 2008).