Eve Mandre: Att leva innanför men hamna utanför

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/1116
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Att leva innanför men hamna utanför

130 personer lyssnade till Eve Mandre när hon föreläste i Visby den 25 augusti.

En allt större grupp välbegåvade människor får autismdiagnos i vuxen ålder. Ett exempel på en sådan diagnos är Aspergers syndrom. Dessa personer erbjuds ofta olika åtgärder – men de har svårt att passa in i dagens arbetsliv.

I en tid med allt mindre plats för ”kufar” riskerar fler att slås ut från arbetsmarknaden. Det gäller även personer med långa utbildningar. De besitter ofta stor sakkunskap – men har svårt att klara det sociala samspelet på arbetsplatsen. Om detta berättade specialpedagogen och professorn Eve Mandre vid en Finsam-föreläsning  den 25 augusti.

Eve Mandre är specialist på autistiska tillstånd för vuxna, med inriktning på rehabiliteringspedagogik. Under hösten 2009  leder hon en skräddarsydd distansutbildning för psykiatri och omsorg på Gotland. .

Föreläsningen handlade till stor del om inlärning. Hon avslutade med att ge en del handfasta råd.
– En person med Aspergers syndrom lever i en värld av detaljseende. Helheten blir alldeles för stor, förklarade hon.  

  • Det är viktigt att vara tydlig i alla situationer: Att med ord förklara vilka möjligheter som finns.
  • Det är också viktigt göra klart vilka rollerna är: Vem gör vad?  Vad händer i olika situationer? Vad ska göras? Var sker det? Hur? När ska det vara klart?
  • Självklarheter är inte självklart för alla. Vad är en ”om en stund”? När är strax? När blir rena kläder smutsiga?
  • Det är de konkreta orden som når fram. Kroppsspråk och underförstådda budskap  
  • Personer med Aspergers syndrom behöver hjälp att fylla den tomma tiden på arbetsplatsen.
  • Tala om var gränser går för arbetsuppgifter. 
  • Låt droppen urholka stenen. Ge bilder av hur saker och samspel fungerar.

Se även Eve Mandres föreläsning i powerpoint-format. Länk finns i spalten till höger.

Närmare 130 personer lyssnade till föreläsningen.
När: Den 25 augusti
Var: Missionskyrkan i Visby