Ulla-Karin Schön

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/1198
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa

Den 17 februari 2010 föreläste Ulla-Karin Schön i Visby.


Vad bidrar till återhämtning från psykisk ohälsa? Och hur kan vi som medmänniskor stödja en sådan process?

Projektet "Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa " har frågat människor med egna erfarenheter. Ulla-Karin Schön är fil dr i socialt arbete. Hon arbetar hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med psykiatrifrågor.
Till höger finns powerpoint-presentationer från föreläsningarna i Visby.
Föreläsningen var ett samarrangemang:
RSMH • Gotlands kommun • Finsam Gotland