Studiebesök, maj 2010

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/1225
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Studiebesök, maj 2010

Den 27 maj blev Studiebesökens dag för FinsamGotland.

Från Uppsala kom Enheten Fyris på besök till det två Finsamprojekten Arbetsgivarring Skarphäll och På spåret.

Samma dag fick Centrum för Förberedande Arbetsträning (CFA) besök av ESF-projektet ALFA från Stockholm.

FYRIS besöker FINSAM

Vid  enheten Fyris inom Uppsala kommun arbetar 18 anställda med daglig verksamhet. Den 27-28 maj kom teamet till Gotland, för att få veta mer om de två Finsamprojekten Arbetsgivarring Skarphäll och På Spåret.

Det var nöjda besökare som återvände till fastlandet.

– Det är särskilt samarbetet med näringslivet som varit intressant för oss. Vi har haft ögonen på Arbetsgivarring Skarphäll sedan tidningen Föräldrakraft skrev om projekt, berätta enhetschef Elin Lindberg. Här har vi sett hur bra samordnade insatser gör att individer kan växa.

Margareta Edén arbetar vid Fyris samt inom särvux i Uppsala.
– Det har varit många kloka ord. Och vi har hört om förstudier som leder till projekt som leder vidare. Det är nästan välsignat!, avslutar hon leende.

Från gotländsk sida medverkade Stina Hansson, Gunnel Westergren, Bitgitha Yttergren och Ola Mårtensson från På Spåret. Tobias Mattsson och Christina Westlund från Arbetsgivarring Skarphäll samt Eva Jupiter från  FinsamGotland.

.

ALFA besöker FINSAM och ESF

Den 27 maj besökte Karin Wallqvist, Daniel Furingsten och Anna Sandberg från ESF-projektet ALFA gotländska Finsamprojektet Centrum för Förberedande Arbetsträning (CFA).

– Vi utbytte erfarenheter om våra respektive projekt, berättar Marie Johansson, CFA. Det vi fick höra var att vi på Gotland har möjligheter som de saknar i Stockholm. Där kan det vara svårt att hitta lösningar för personer som vill träna sin förmåga på en arbetsplats.

Förutom Marie Johansson, Maria Lundqvist och Ronny Larsson från CFA, träffade gruppen från  ALFA, Inger Löfgren och Jan-Eric Schill från Arbetsförmedlingens specialistteam på Gotland.

ALFA besökte också Vivianne Thomsson som arbetar med det gotländska ESF-projektet Social ekonomi och sociala företag.

Projektet ALFA arbetar för att göra arbetslivet tillgängligare för personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet pågår i Stockholm stad och  Huddinge och riktar sig till åldersgruppen 18-64 år. 

Sök