TORSDAG LUNCH 3 juli

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/2113
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Torsdag lunch: UNGDOMAR, STRESS OCH PSYKISK OHÄLSA

Hur ser den psykiska ohälsan ut bland unga vuxna?Varför mår många ungdomar så psykiskt dåligt? Hur har arbetsmarknaden utvecklats och vad behöver göras för att dessa unga vuxna ska komma in?
 
Kan samverkan mellan kommun, landsting, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen vara en hjälp?

Välkommen till ett lunchmöte om psykisk ohälsa bland unga.

Barnläkaren Sven Bremberg, Folkhälsoinstitutet, har studerat hur andelen unga med psykisk ohälsa ökar i Sverige.

Många slutar skolan utan fullständiga betyg. Samtidigt har vi en arbetsmarknad där det inte längre är möjligt att gå ut i arbetslivet vid 15 års ålder.

Ett seminarium om utmaningar – men också möjligheter. Hur kan vi på bästa sätt rusta unga vuxna med psykisk ohälsa att komma in på arbetsmarknaden?

 

 

MEDVERKAN:

Sven Bremberg, Barnläkare och docent, Folkhälsomyndigheten.
Hanna Westerén, Regionråd ordf FinsamGotland, Region Gotland.
Moderator: Karin Flyckt

 

TID: Torsdag den 3 juli klockan 12.30 - 13.15. Lunch serveras från 12.15
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
 

TILLGÄNGLIGHET: Gotlands tillgänglighetsguide, Joda Bar & kök