Inspiration Finsam 2017

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/3063
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Inspiration Finsam 2017

 

VÄLKOMMEN TILL INSPIRATION FINSAM 2017

Två dagar med fyra föreläsningar – nu i nya lokaler!

Årets INSPIRATION FINSAM kan ses som en verktygslåda för arbetsliv och folkhälsa.

Vid fyra föreläsningar behandlas frågor som arbetsmiljö, kreativitet, bemötande, integration, mångfald och  hur vi kan bygga välmående på lång sikt. Läs mer om föreläsarna och deras ämnen här nedan och i spalten till höger.

Nytt för i år är att Finsams inspirationsdagar flyttar till de nyrustade lokalerna i Säveaulan, Wisbygymnasiet, Säves väg 10, Visby.

.........................................................

Inspiration Finsam riktar sig till alla anställda inom Finsams parter. Det är Region Gotland med vård, omsorg utbildning och arbetsliv samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Inbjudan riktar sig även till Finsams samarbetspartners inom näringsliv, myndigheter, arbetsplatser, organisationer och föreningar

.........................................................

Sahar Almashta Verktyg och metoder: INTEGRATION I PRAKTIKEN Onsdagen den 11 oktober klockan 8.30 –12.00

Sahar Almashta Verktyg och metoder: INTEGRATION I PRAKTIKEN Onsdagen den 11 oktober klockan 8.30 –12.00
Bra bemötande, fungerande mångfald, kommunikation och organisationsutveckling är något föreläsaren Sahar Almashta brinner för. Hon är född i Babylon, och hennes erfarenheter som inflyttad är något hon använder sig av när hon utbildar och ger konkreta råd i hur arbetsplats bäst blir integrerad.

 

Modigare och tydligare dialog i kombination med ömsesidig respekt och empati är nyckeln menar Sahar, som med humor och engagemang ger exempel på hur mycket som går att vinna. LÄS MER HÄR

Inledning med: Arbetsförmedlingen/etablering, Region Gotlands  Integrationssenhetbsamt IpA, Integration på arbetsplatsen.

 

Onsdagen den 11 oktober den 12 oktober klockan 13.00 – 16.30 Mattias Ribbing Hjärnjogging: NY KUNSKAP FÖR DIN HJÄRNA

 

 

Små förändringar i tanken kan leda till stora förändringar i din vardag.

Faller du lätt tillbaka i gamla mönster? Har du svårt att hitta glöden när det går trögt? Händer det att du ger upp innan du nått din dröm? 

En föreläsning om den senaste kunskapen om hjärnan – omvandlad till enkla verktyg som mätbart förbättrar dina prestationer. Verktygen är framtagna för att ge konkreta resultat, både på kort och lång tid. LÄS MER HÄR

 

 

 

MIKAEL REHNBERG Stressrelatering: HÄLSA OCH OHÄLSA I ARBETSLIVET  Torsdagen den 12 oktober klockan 8.30 – 12.00

Mikael Rehnberg är utbildad biolog. Med ett brinnande intresse för vad som händer i våra kroppar när vi utsetts för stress valde han att rikta in sig på arbetsmiljöfrågor.

Mikael föreläser med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa. LÄS MER HÄR

Inledning med enhetschef Anna Myhr som berättar om Daglig verksamhet och Finsamprojektet LärSam som nu går över i nästa fas, LärSam Unga.

 

 

Katarina Blom Positiv psykologi: LYCKA PÅ FULLT ALLVAR  Torsdagen den 12 oktober klockan 13.00 – 16.30

Katarina Blom är psykolog med positiv psykologi som specialområde. Den nya positiva psykologin tar avstånd från grundlösa lyckolöften och synar istället vetenskapen bakom. Målet är att om att lära känna sig själv, vad man mår bra av och hur man kan stå starkare i såväl medgång som motgång. Det handlar om att uppmärksamma det man själv anser vara det goda i livet. LÄS MER HÄR

Inledning med Veronica Hermann, Region Gotland, som berättar om det det övergripande arbetet kring psykisk ohälsa och suicidprevention och satsningen Första hjälpen till psykisk hälsa.