ARKIV: FINSAM I ALMEDALEN

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/almedalen
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
FINSAM I ALMEDALEN 6 juli 2022 Donnerska husets hörsal, Visby Klockan 13.00-13.30
Med individens behov i centrum: HUR STÄRKER VI FÖRTROENDET FÖR OFFFENTLIG SEKTOR?
Vad kan en socialförsäkringsminister göra för att samverkan mellan det lokala och statliga ska fungera bäst, för dem som behöver stöd från samverkande myndigheter. Vad kan samordningsförbunden göra för att lyfta upp brister man upptäcker i systemen?
 
Medverkan: 
Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister, Regeringen
Moderator: Ola Andersson, moderator, Nationella Nätverket för Samordningsförbund
 
Hur ska vi upprätthålla legitimiteten för den offentliga sektorn och dess verksamheter, när byråkratiska hinder står i vägen? När vi kritiserar stuprören inom förvaltning är det troligen inte specialiseringen utan den bristande samordningen vi vänder oss mot. Det handlar både om rättsliga regler och styrning av myndigheter.
 
Lagen om finansiell samordning (Finsam-lagen) har funnits sedan 2004. Den ger kommuner och regioner möjlighet att bilda samordningsförbund tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att på lokal nivå identifiera problem och behov för personer som står utanför arbetsmarknaden - och där arbetslöshet inte är den enda utmaningen. Insatserna ska anpassas till den enskilda människans behov utifrån lokala och regionala förutsättningar.
 
FINSAM I ALMEDALEN 6 juli 2022 Donnerska husets hörsal, Visby Klockan 13.30-14.00

HUR SKA VI ORGANISERA VÄLFÄRDEN?

Personer som trots högkonjunktur står utanför arbetsmarknaden behöver ofta offentligt stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Hur kan samverkan mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter ge individer stöd som verkligen gör skillnad?
 
Medverkan: 
Carina Ohlsson, (S), Riksdagens socialförsäkringsutskott
Ann-Sofie Alm, (M), Riksdagens socialförsäkringsutskott
Moderator: Ola Andersson, moderator, Nationella Nätverket för Samordningsförbund
 
En paneldiskussion med politiker kring hur vi hanterar den gråzon där människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala- eller hälsomässiga problem kan hamna mellan stolarna i välfärden och de offentliga ersättningssystemen.
 
 
Onsdagen den 6 juli klockan 14.00-16.00 PERSONER SOM BEHÖVER MEST FÅR MINST När ska vi tänka om i arbetsmarknadspolitiken?
 
Hur kan myndigheter genom samordningsförbund göra skillnad för dem som står längst från arbetsmarknaden? De som ofta glöms bort av politiska uppdragsgivare, myndigheter och kommuner. Frågan är vad som hindrar att alla får stödet de behöver för att komma ut i arbete?
 
En panel med politiska uppdragsgivare, forskare och beslutsfattare samtalar om hur myndigheter bör organisera sig för att möta behoven. Vi får också lyssna på en deltagares resa.
 
Medverkan: 
Alexandru Panican, Forskare, Lunds universitet
Alireza Akhondi, (C), Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Anna Johansson, (S), ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Laura Hartman, chefsekonom, LO
Maria Rösby, projektledare, MIA Vidare
 
Onsdagen den 6 juli klockan 16.00-16.30 JOBBFOKUS SOM FRISKFAKTOR När övergången mellan skola och vuxenliv är extra knepig
 
Många unga vuxna som avslutat sin skolgång från särskolan eller specialutformade program övergår direkt till daglig verksamhet - trots att en förmodad arbetsförmåga finns. Detta seminarium handlar om att skapa vägar mot anställning – en hälsofrämjande och viktig friskfaktor.

Medverkan: 

Åsa Klintberg, Tf enhetschef, barn-o utbildningsförvaltningen, utbildning o arbetsmarknad, arbetsrehab, Västerås stad
Margareta Strömberg, Arbetskonsulent utbildning och arbetsmarknad, Västerås stad
David Svahn, Arbetskonsulent utbildning och arbetsmarknad, Västerås stad
Ann-Louise Molin-Östling, kommunalråd, ordförande individ och familjenämnden, Västerås stad
 
 
Onsdagen den 6 juli klockan 16.30-17.00 DET SKA BÖRJAS I SKOLAN Stärkande arbete för ungdomars hälsa
Psykisk ohälsa bland unga är en aktuell och angelägen samhällsfråga. Här har skolan ett viktigt uppdrag - att stärka den psykiska hälsan hos ungdomar. Det räcker inte att bara förebygga ohälsa. Var finns skolbaserade metoder för att främja ungas psykiska hälsa med beprövad effekt?
Medverkande:
Fredrik Söderqvist, Forskningsledare folkhälsa, Örebro universitet
Chiara Bergmark, Förbundsordförande, Elevernas riksförbund
Kristina Taylor, Skolpsykolog, ordförande, Psykologförbundet
Fredrik Lindencrona, FoU-ansvarig för Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
 
Onsdagen den 6 juli klockan 17.30-18.30 Välfärdens organisering och förhållningssätt PÅVERKAR INDIVIDENS CHANSER ATT FÅ ARBETE.
Arbetslivsfrågor har kommit allt högre på kommunernas uppdraglista. Det handlar om alla invånares möjlighet till egen försörjning. Vilka insatser är mest verksamma? Kan den viktigaste faktorn för att bryta utanförskap vara att faktiskt erbjuda en insats? Och är detta ett kommunalt uppdrag?
Medverkande:
Samuel Grahn, Förbundschef, Samordningsförbundet Halland
Fredrik Tågsjö, Verksamhetsutvecklare, Samordningsförbundet Halland

 

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) samt samordningsförbunden i Region Stockholm, Västerås, Halland samt FinsamGotland.

Personer som trots högkonjunktur står utanför arbetsmarknaden behöver ofta offentligt stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Hur kan samverkan mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter ge individer stöd som verkligen gör skillnad?

 
Medverkan: 
Carina Ohlsson, (S), Riksdagens socialförsäkringsutskott
Ann-Sofie Alm, (M), Riksdagens socialförsäkringsutskott
Moderator: Ola Andersson, moderator, Nationella Nätverket för Samordningsförbund
 
En paneldiskussion med politiker kring hur vi hanterar den gråzon där människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala- eller hälsomässiga problem kan hamna mellan stolarna i välfärden och de offentliga ersättningssystemen.
 

KONTAKT: Finsam i Almedalen

Greta Henriksson, FinsamGotland samt NNS, (Nationella Nätverket för Samordningsförbund)
greta.henriksson@finsamgotland.se
Mobil: 0707 - 430 436
 
 
 
OM ALMEDALSVECKAN
Almedalsveckan har arrangerats under fler än 50 år. Det började med att Olof Palme talade från ett lastbilsflak i ett hörn av parken år 1968.
 
Nu är Almedalen en unik demokratisk mötesplats för diskussioner och politik. Motstycke saknas både i Sverige och internationellt.
 
Under åren som gått har veckan vuxit - såväl vad gäller antal dagar, medverkande som deltagande.  År 2018 arrangerades 4 311 evenemang av 1 929 arrangärer, varav 1036 organisationer, under Almedalsveckan. 
 
2019, året innan pandemin arrangerade FINSAM fyra frukostmöten och fem seminarier. Många intresserade kom också till vårt informationstält. 
 
Programmet för 2019 och tidigare år finns i spalten till vänster på denna sida.

 

Sök
KONTAKT

Frågor rörande webbplats och program:
info@finsamgotland.se
VÅRT PROGRAM

Finsamma tips under Almedalsveckan 2014

Tipsa oss gärna om Finsam-nära arrangemang under Almedalsveckan 
info@finsamgotland.se
ARRANGÖR OCH BESÖKARE
RES TILL ALMEDALEN