KUR - GOTLAND 2012

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/KUR
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

KUR - GOTLAND 2012

Välkommen till KUR - KunskapsUtveckling om Rehabilitering - på Gotland 2012.

KUR är av regeringen öronmärkta medel riktade till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, psykiatrin och socialtjänsten.

Satsningen gäller program som stimulerar gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

På Gotland har vi valt att fokusera på hur vi kan utveckla vårt samarbete med individen i centrum. Hur kan vi tillsammans med individen ta fram hållbara planer som stödjer individen på dennes väg tillbaka till arbete?

Vårt ”KUR-år” omfattar sju tillfällen.

Inbjudan vänder sig till handläggare och personal vid Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin som i sitt arbete möter personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning.

Vid de datum där två tider finns angivna är det valfritt att anmäla sig till för- eller eftermiddag.

Anmälan sker till din närmaste chef
eller
E-post: anmalan@finsamgotland.se
Telefon: 0737 - 65 88 56, Pia Dyvander–Johansson

Välkomna!

Arbetsgruppen för KUR på Gotland

Lena Broén, Arbetsförmedlingen
Christine Senter och Marie Härlin, psykiatriska kliniken, Region Gotland
Christina Godarve, individ- och familjeomsorgen, Region Gotland
Caisa Skoggren, Försäkringskassan
Eva Jupiter, FinsamGotland

.

ÅTERSTÅENDE PROGRAM

Lokal: KUR-arrangemangen genomförs i Ljusgården, Visborg - Region Gotland. (Foto: Conny Broén)

-------------------------------------------------  
Onsdagen den 28 november
VAD HAR VI LÄRT OSS? - HUR GÅR VI VIDARE?
Avslutande seminarium med bland andra Marie Fridolf. Moderator Thord Eriksson.
Tid:  8.30 – 12.00
Plats:  Ljusgården, Visborg (Region Gotland)

GENOMFÖRT PROGRAM 2012

Presentationsmaterial finns i spalten till höger

24 maj 2012 VAD HAR VARIT VÄRDEFULLT FÖR MIG I MIN REHABILITERING? VAD KUNDE GJORTS ANNORLUNDA Föreläsning och samtal med Karin Fryklund , RSMH och attitydambassadör för Hjärnkoll.

Den 24 maj 2012: Föreläsning och samtal med Karin Fryklund , RSMH och attitydambassadör för Hjärnkoll. (foto: Conny Broén)

-------------------------------------------------   

Onsdagen den 10 oktober
PSYKIATRI FÖR ICKE-PSYKIATRIKER
Föreläsning med Ullakarin Nyberg, psykiater
Tid:  13.15 -16.30
Plats:  Wisby Strand OBS LOKAL!
Observera: Anmälan via Inspiration Finsam

-------------------------------------------------

Fredagen den 14 september
SAMVERKAN
Seminarium med Marie Fridolf, konsult och forskare inom samverkan och organisering över gränser.
Tid:  8.30 – 11.30 alt 13.00 – 16.00
Plats:  Ljusgården, Visborg (Region Gotland)

-------------------------------------------------  

Torsdagen den 29 mars
BIVERKNINGAR AV SJUKSKRIVNING - VÄRDET AV SYSSELSÄTTNING
Föreläsning Staffan Marklund, professor i arbetshälsovetenskap
Tid:  8.30 – 11.30 alt 13.00 – 16.00
Plats: Riksantikvarieämbetet (hörsalen) Artillerigatan 33, Visby.

-------------------------------------------------  

Tisdagen den 24 april
PROFESSIONELLT BEMÖTANDE AV MÄNNISKOR MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
Frukostmöte med Ulrika Matthed,  beteendevetare
Tid:  7.30 – 9.00
Plats:  Borgens restaurang, ingång från södra Murgatan 53.

-------------------------------------------------  

Tisdagen den 24 april
PROFESSIONELLT BEMÖTANDE AV MÄNNISKOR MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
Föreläsning med beteendevetaren Ulrica Matthed och Håkan Jansson  som har egna erfarenheter av ADHD och AS.
Tid:  13.00 – 16-30
Plats:  Ljusgården, Visborg (Region Gotland)

-------------------------------------------------  

Måndagen den 14 maj
VAD HAR VARIT VÄRDEFULLT FÖR MIG I MIN REHABILITERING? VAD KUNDE GJORTS ANNORLUNDA
Föreläsning och samtal med Karin Fryklund , RSMH och attitydambassadör för Hjärnkoll.
Tid:  8.30 – 11.30 alt 13.00 – 16.00
Plats:  Ljusgården, Visborg (Region Gotland)

-------------------------------------------------  

Sök
PROGRAMBLAD
KUR-året omfattar sju tillfällen med föreläsningar, frukostmöten och seminarier. Här finns programmet som pdf.