AKTUALISERING TILL JOBBSAM

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/aktualisering
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

AKTUALISERING TILL JOBBSAM

Ärendegruppen: Tillfälligt uppehåll för aktualiseringar

JobbSam är ett samarbete mellan Region Gotland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Det är Hälso- och sjukvården, Socialförvaltningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som sitter i samma lokaler på Broväg 25 i Visby.

JobbSam riktar sig till gotlänningar mellan 16-64 år som behöver samhällets stöd från flera håll för att närma sig arbete eller studier.

Målet är att med nära utökat stöd inom 12 månader uppnå minst 10 hållbara timmar per vecka i förberedande arbetsträning.

Ett nära stöd innebär en coach som är ett praktiskt och socialt stöd för personen under hela insatsen.

Behovet av JobbSams insatser styrs av individens motivation och förutsättningar att med nära stöd nå sitt mål.

Var god fyll i samtliga frågor på Checklista och Samtycke inför mötet med ärendegruppen. Båda dokumenten kan sparas ner och fyllas i på din dator.

 
VIKTIGT ANGÅENDE SAMTYCKE!
För att JobbSam ska kunna samverka fullt ut är det viktigt att deltagaren tillfrågas om samtycket gäller alla parter:
  • Skola
  • Socialtjänst
  • Hälso- och sjukvård
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan

Notera tydligt om någon av parterna inte får medverka i denna samverkan.

Vid frågor kontakta verksamhetsledare Johannes Hedlund

E-post: johannes.hedlund@edu.gotland.se                      
Mobil: 070 - 447 76 64