FINSAM I ALMEDALEN

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/almedalen
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FINSAM I ALMEDALEN 2017

Sidan är under uppbyggnad

TEMA: RUSTA SKAPA SAMVERKA

Sedan 2010 har Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Nationella Rådet arrangerat möten under Almedalsveckan tillsammans med enskilda samordningsförbund. Intresset har varit stort.

Tema och röd tråd är: RUSTA, SKAPA, SAMVERKA.

  • Hur RUSTAR vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?
  • Hur SKAPAR vi en arbetsmarknad för alla?
  • Vårt svar är att SAMVERKAN ger resultat och social hållbarhet!

Almedalsveckan arrangeras alltid vecka 27 (med start söndag vecka 26) 2017 innebär detta den 2- 9 juli.

--------------------------------------------------------------------

Vid årets fem frukostmöten kommer följande områden att behandlas:

Måndag: Unga på gränsen till utanförskap

Medverkan: START: Stöd till arbete
Erbjuder stöd till unga vuxna 18-35 år med vissa funktionsnedsättningar som har svårigheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. START arbetar med metoden Supported Employment, SE, samt med att matcha målgruppen till subventionerade anställningsformer som t.ex. utvecklings- och trygghetsanställningar.
 
Medverkan:
Lena Gladh, Biträdande enhetschef, Borkyrka
Elina Joula: Arbetsförmedlare
Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem
 
Medverkan: SSA: Systematiska samverkansarbetet (15-26 år)
I Falun träffas regelbundet utvald personal från de myndigheter som är Finsam-Faluns ägare. De kartlägger systematiskt hur samverkan mellan myndigheterna fungerar i kommunen och upprättar handlingsplaner för konkreta förbättringar. Finsam finansierar konferenser och workshops. Processen har fått namnet SSA, systematiskt samverkansarbete.
Finsam-Falun

 

Tisdag: Integration

Medverkan: SO+, samhällsorientering för nyanlända
2013 startade Örnsköldsviks kommun, med finansiering via samordningsförbundet, ett 3 årigt pilotprojekt för att effektivisera introduktionen för nysvenskar i det svenska samhället.
Efter projekttiden har en samhällsekonomisk utvärdering genomförts. 
Samordningsförbundet Örnsköldsvik
 
Medverkan: Hälsosteget – Hälsolitteracitet
Hälsosteget Aktiv är en hälsofrämjande insats som består av Aktiv och resursen Hälsoutvecklare. Insatsen riktas till boende i de nordöstra stadsdelarna som har behov av att komma igång i aktivitet som ett led i sin rehabilitering.
Hälsosteget Aktiv syftar till att öka hälsolitteraciteten och aktivitets- och funktionsförmågan hos deltagarna.
Deltagare tas emot från Samordningsförbundets samtliga insatser. Aktiv-delen är dessutom öppen för individer från de samverkande parterna samt deltagare i Hälsoskolan vid Närhälsan Flyktingmedicinsk mottagning.
Samordningsförbundet Göteborg-nordost
 

 

Onsdag: Inkluderande arbetsmarknad

Medverkan: Genuskompassen
Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Göteborg Centrum och Samordningsförbundet Insjöriket arbetar sedan flera år tillbaka aktivt med jämställdhetsintegrering. 
Det övergripande målet är att erbjuda kvinnor och män likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
Medverkan: ESTER: Stärker kvinnor - Bygger företag - Bryter utanförskap. Den ideella stiftelsen Ester jobbar med visionen att stödja kvinnor med utländsk bakgrund att bryta utanförskap – till ett värdigt liv med egen försörjning. Målet är att bygga lönsamt småföretagande, med stöd under 18 månader.  Samordningsförbundet Östra Södertörn
 

Torsdag: Förutsättningar för hälsa 

Medverkan: Tjänstedesign 
Kunskapsutveckling och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.
Med den för många okända metoden ”Tjänstedesig”  visar man vilka samhällstjänster som ”Anna” möte när hon insjuknade i utmattning.
De sex samordningsförbunden i Värmland, Försäkringskassan och Landstinget i Värmland.
 
Medverkan: Projekt: Våld i nära relationer
Våld i nära relationer är en komplex samhällsfråga som finns och återkommer inom alla verksamheter. Problematiken med våld återfinns inom alla målgrupper och dessa behöver bättre anpassas för att möta målgruppens behov. Försäkringskassan,  Skövde kommuns socialtjänst, Arbetsförmedlingen och Närhälsan Södra Ryds vårdcentral deltar i detta projekt.  En samordnare inom varje verksamhet utvecklar ett sammanhållande och övergripande arbetssätt så att tjänstemän/personal inom respektive enhet vet hur man skall gå vidare vid upptäckten av våld i en nära relation. 
 

Fredag: Vilken roll har Finsam i välfärden

Politiskt panelsamtal

--------------------------------------------------------------------

PLANERING PÅGÅR

Med de gångna årens erfarenheter planerar vi nu för Almedalen 2017.

För information, kontakta:

Greta Henriksson, FinsamGotland
greta.henriksson@finsamgotland.se
Mobil: 0707 - 430 436
 
Ola Andersson, DELTA-Hisingen
ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se
Mobil: 0703-052755
 
Maria Lindgren-Tuoma, Skellefteå-Norsjö
maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se
Tel: 070-236 58 55
 
Stina Björk, SKL, Nationella Rådets arbetsgrupp
stina.bjork@skl.se
Tel: 08-452 71 77

OM ALMEDALSVECKAN

Almedalsveckan har arrangerats i mer än 40 år. Det började med att Olof Palme talade från ett lastbilsflak i ett hörn av parken år 1968. Nu är Almedalen en unik demokratisk mötesplats för diskussioner och politik. Motstycke saknas både i Sverige och internationellt.

Under åren som gått har veckan vuxit - såväl vad gäller antal dagar, medverkande som deltagande.  År 2016 arrangerades 3 799 evenemang av cirka 1730 arrangörer under Almedalsveckan. Veckan brukar ha cirka 40 000 besökare.

2016 arrangerade FINSAM fem frukostmöten och ett lunchseminarium. Många intresserade kom också till vårt informationstält.

Programmet för 2016 och tidigare år finns i spalten till vänster på denna sida.