FINSAMS FRUKOSTMÖTEN

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/frukost
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
Fredagen den 6 september
LEVNADSVANOR OCH HÄLSOFRÄMJANDE SJUKVÅRD

Ett frukostmöte om möjligheter och stöd till förändring

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker, brukar tobak, stressar, sover och rör på oss spelar roll för hur vi mår fysiskt och psykiskt – både på lång och kort sikt. 

Generellt mår vi i Sverige och på Gotland allt bättre och lever längre. Samtidigt ökar skillnaden mellan olika grupper i befolkningen. 

Utgångspunkt för hälsofrämjande sjukvård på Gotland är Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

”Det goda med levnadsvanor är att det går att påverka. Mycket kan vi göra själva, men man kan också behöva stöd för att komma igång”

 
Medverkan:
Hans Brandström, distriktsläkare
Elisabet Drugge,dietist och processledare hälsofrämjande sjukvård
Eva Jakobsson, sjuksköterska på BVC
Emma Ferronato och Nicklas Kahlbom, fysioterapeuter/sjukgymnaster
Katarina Jupiter, hälsosjuksköterska och tobaksavvänjare 
Ann-Kristine Möller, sjuksköterska på levnadsvanemottagning
Maria Östgren, barnmorska på MVC 
 
 
 
PLATS: Kompetenscentrum, Hörsalen, Gesällgatan 7, Visby
TID: 8.00 - 9.00. FINSAM bjuder på frukost från 7.30
Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.