MÖTESPLATS fredag: FINSAM på Gotland

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/gotlandalmedalen2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Mötesplats: 1+1=3 på Gotland

Fredag den 6 juli 10.00 –16.00 FinsamGotland: NÄR VI JOBBAR TILLSAMMANS Om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

Människor med långvarig arbetslöshet, ohälsa och social problematik hamna lätt i en gråzon mellan olika ersättningssystem. Det kan leda till en rundgång mellan olika myndigheter och ineffektiva insatser. Hur gör vi på Gotland för att skapa samverkan, där 1+1 blir 3?

Välkommen till Finsams tält på Hamnplan H215. Möt gotländska representanter som jobbar med samverkan för välfärd – mycket kunskap på liten yta!

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem får många samhällskontakter. De riskerar att hamna i en gråzon där stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.

 

Vi berättar också om våra mötesplatser, frukostmöten  och inspirationsdagar .

Sök
Programpunkten i Almedalsveckans kalendarium