JobbSam

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/jobbsam
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

JobbSam

JobbSam arbetar efter en modell som kan sammanfattas: Kortaste vägen mot arbete eller studier för individen – och nära och tydlig flerpartssamverkan för Finsams parter.

--------------------------------------------

ANTAGNINGS- OCH AKTUALISERINGSSTOPP

Med uppdatering av verksamhetsbeskrivning och rekrytering av ytterligare en coach har JobbSam tyvärr tvingats införa stopp för aktualisering och antagning.

Mer information kommer inom kort.

--------------------------------------------

Målgruppen är gotlänningar, 16-64 år, som är i behov av stöd från minst två av Finsams parter för att nå målet egen försörjning genom arbete eller studier. Metoden är arbetslivsinriktad rehabilitering.

Tidigare och pågående Finsamprojekt visar entydigt att när myndigheter kombinerar resurser och kunnande, blir stödet till individen effektivare.

Genom JobbSam sitter vi i samma lokaler. JobbSams deltagare kommer vid ”lokalkontoret” alltid att möta samma personer vilket underlättar att kunna få snabba besked/beslut i enskilda frågor.

KONTAKT:

Besök oss här:
JobbSam har kontor i Folkuniversitets lokaler vid Bro väg 25 i Visby.  På samma adress finns också Gotlands Konstskola och Guteskolan.
 
Postadress:
Broväg 25, 621 41 Visby.  (Folkuniversitetet)
 

VERKSAMHETSLEDARE

JOHANNES HEDLUND
Telefon: 0704- 47 76 64
 

HANDLEDARE

Jessica Nilsson, handledare

JESSICA NILSSON
Telefon: 010- 112 05 62
 
 
Charlotte Axelsson
CHARLOTTA ALEXANDERSSON
Telefon: 0704 -476 700
 
 
---

DATASTUDION

Lisa Admund

LISA ADMUND
Handledare: Datastudion
Telefon: 070 -517 7171

 

ÄRENDEGRUPPEN (remiss)

EVY MELIN
Försäkringskassan
evy.melin@forsakringskassan.se
 
 
 
SARA GRÄLL
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Region Gotland
 

 

CAROLINE SEDELIUS
Socialförvaltningen,
Region Gotlandcaroline.sedelius@gotland.se
 
 
 
PIA LAGERGREN
Arbetsförmedlingen
pia.lagergren@arbetsformedlingen.se
 

FinsamGotlands styrelse är ytterst ansvarig för JobbSam.

 

Operativ styrgrupp

Tina Ersson, arbetsförmedlingschef, AF Gotland
Eva Andersson, enhetschef, LFC Försäkringskassan Gotland
Kerstin Lindgren, resursområdeschef, hab/rehab, Region Gotland
Inger Svenserud, enhetschef arbetsmarknadsenheten, Region Gotland
Christina Godarve, avdelningschef, individ- och familjeomsorgen, Region Gotland.
Greta Henriksson, samordnare, FinsamGotland.
Johannes Hedlund, verksamhetsledare, JobbSam
 

Om JobbSam

De genomförda och pågående projekten har gett samstämmiga erfarenheter: När myndigheter kombinerar resurser och kunnande, blir stödet till individen effektivare. Samverkande myndigheter får kraft att göra mer för dem som behöver insatser från flera håll. En annan framgångsfaktor är när individen får nära stöd, över tid.

Detta ligger till grund för JobbSam, vars projektplan och ansökan arbetats fram sedan hösten 2012.

JobbSam ska inte ses som ett tidsbegränsat projekt. Det är en verksamhet som startar med stöd från FinsamGotland. Startsträckan är mellan 1 oktober 2013 till årets utgång 2016. Därefter ska JobbSam stå på egna ben.