KONSULTATION

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/konsultation
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

KONSULTATION

Inför konsultation med ärendegruppen

Tänk på att information nedan om personen kan vara viktig att du som remittent har kunskap kring för att konsultation med ärendegruppen skall bli värdefull.

Konsultationen sker avidentifierad och samtycke behövs inte.

 

  • Vad är din frågeställning?
  • Kort beskrivning av personens arbetshistorik.
  • Beskriv genomförda insatser utifrån tidsperiod och omfattning.
  • Kort sammanfattning av insatsen/insatsernas resultat.
  • Kort beskrivning av personens sjukdomshistoria.
  • Aktuella och tidigare genomförda medicinska insatser.
  • Social och ekonomisk situation.
 

TIDSBOKNING: Länk till formulär

 

Vid frågor kontakta verksamhetsledare Johannes Hedlund.
 
E-post: johannes.hedlund@edu.gotland.se            
Mobil: 070 - 447 76 64