MÅNDAG FRUKOST 30/6

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/måndag2014
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Måndag frukost: EN DÖRR IN MOT ARBETE ELLER STUDIER

Gruppen unga som varken studerar eller arbetar växer. De befinner sig i ett Ingenmansland, där de behöver rätt stöd snabbt.

Ungdomarna behöver en väg in till myndighetsvärlden och möjligheterna till olika slags stöd.

Ett frukostmöte om hur nya arenor och samverkan kan ge resultat.

 

UNG I TÄLJE fungerar som en samverkansarena mellan myndigheter. Målgruppen är unga i åldern 16-25 samt 18-29 år med aktivitetsersättning, som varken arbetar eller studerar och behöver samordnade resurser och insatser.

FALUNS EN DÖRR IN har ett mottagningsteam som kortar väntetiderna. I samma lokaler, öppet fem dagar i veckan, finns handläggare och personal från de myndigheter som arbetar med stöd och försörjning.

 
MEDVERKANDE:
Petra Palmestål, Verkställande tjänsteman, Finsam Falun.
Rana Noel, Verksamhetsledare, Ung i Tälje/Samordningsförbundet Södertälje.
Moderator: Malin Ahrne

UNG I TÄLJE

Rana Noel arbetar med verksamheten Ung i Tälje, en fypartssamverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget samt kommunens arbetslivs-, utbildnings-, social- samt kultur- och fritidskontor. Arbetsförmedlingen är huvudman.

 
Målgruppen är ungdomar i åldern 16-25 samt 18-29 år med aktivitetsersättning som varken arbetar eller studerar och behöver samordnade resurser och insatser. Ung i Tälje har varit igång sedan årsskiftet 2014.
- I Södertälje finns en relativt stor grupp ungdomar som befinner sig i gränslandet mot utanförskap och utanför välfärden, berättade Rana Noel. 
 
2012 gjordes en kartläggning som visade att det fanns ett stort behov av ökad samordning mellan myndighetsgränser så att de unga får rätt stöd i rätt tid på sin väg mot egen försörjning.
- Vi arbetar med 120 ungdomar, men såg snart att behovet är mycket större. För att få kontakt med dem anlitar vi ungdomsambassadörer som är ute på fritidsgårdar. PÅ så sätt har vi fått kontakt med ungdomar som varit utanför systemen i tre-fyra år. De gäller att få dem på banan.

Under samma tak

En framgångsfaktor är att alla myndigheter sitter under samma tak. Det spara mycket tid.
- De ungdomar vi har kontakt med är involverade i minst två myndigheter. Vi har ganska många tre- och fyrpartssamtal.

En annan framgångsfaktor är de ungdomsambassadörer som hjälper till att fångas upp ungdomar på gränsen till utanförskap.

Ungdomar 16-20 år

Under den inledande projekttiden har Ung i Tälje utvecklat tre spår.

Den första gruppen är ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar. För dem är det viktigast att avsluta skolgången.
- Här samarbetar vi med utbildningskontoret. Det viktigaste är att ungdomarna kommer tillbaka till studier. Vi har som en klass hos oss som läser matte, svenska och engelska till exempel.

16 ungdomar har deltagit i spåret under vårterminen 2014. Tre ungdomar är kvar till hösten, resten har gått vidare till gymnasiet eller folkhögskola.

- När de kommit till oss har de ”attitydproblem, ”orkar inte” och ”vill inte”. Efter en tid börjar de prata om framtiden, om vilka program de vill gå på gymnasiet sedan. De har aldrig tidigare fått de stöd de behöver.

- En ungdom berättade att han alltid fått höra att han inte kunde och att han var lat. Här hör jag något annat, att det går och att jag klarar av saker. Bara det har varit viktigt för mig, sa han.

Unga vuxna 18-25 år

Spår två riktar sig till dem som är 18-25 år och behöver samordnat stöd. Där kompletterar Ung i Tälje annan befintlig verksamhet, där det behövs.

- Här har vi haft 70 inskrivna. Alla har dessutom varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. På så sätt kommer vi år AF:s verktygslåda och resurser. 18 är redan ute i riktiga jobb.

Unga med aktivitetsersättning

Spår tre är för dem som är 18-29 år och som har aktivitetsersättning. Därmed är Försäkringskassan väldigt viktig. Vi arbetar på samma sätt med en rehabiliteringsplan

- Just nu har vi fyra ungdomar inskrivna i detta spår. Det kommer att bli fler.

Utvärdering

Ung i Tälje utvärderas kontinuerligt.
- Det är viktigt eftersom uppdraget är så komplext och stort. Det är viktigt att hela tiden fråga sig var behoven egentligen ligger. Alla deltagare är unika och ingen är den andre lik. Det är viktigt att vi vet vad vi verkligen gör.

LÄS MER HÄR. (länk till Ung i Tälje)

FALUNS EN DÖRR IN

Petra Palmestål arbetar med Faluns En dörr in, som riktar sig till personer (16-65 år) som är i behov av samordnat stöd. Genom ett mottagningsteam samarbetar myndigheter för att korta väntetiderna och ge stöd snabbt.  

Mottagningsteamet består av personal från arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningens försörjningsstöd, arbetsförmedlare och handläggare från Försäkringskassan.
- Bemanningen är inte stor. Totalt handlar det om 1,5 årsarbetare. Men teamet fungerar som sluss med två uppdrag: Att kartlägga och tillsammans med individen göra en plan för ”rätt stöd snabbt”. Uppdrag två är att vara bollplank till parternas handläggare.

– Det handlar om att individen ska vara motiverad att göra en förändring i sitt liv. Vi ger hjälp i den snåriga skog som det faktiskt är med de stödåtgärder som erbjuds från landsting, kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassans – och även samordningsförbundet. Det är svårt nog att ha koll på för oss som arbetar med det. Hur ska det då inte kännas för individen, konstaterar Petra Palmestål.

 
Teamet startade i mars 2012. Sedan dess har drygt 200 personer ”passerat dörren”.
- Det fungerar med den bemanning vi har, även om det då och då blir toppar.

Väntetiderna är borta och kunskapen om utbudet av rehabiliteringsåtgärder har ökat.

- Men vi kan också se vad det är som saknas. Supported Employment har lagts till vår katalog eftersom vi upptäckte att det saknades.

Hemmasittarna

Hemmasittarna är en grupp som fångats upp gneom Mottagningsteamet.

Hemmasittare har inte – och vill inte - kontakt med myndigheter. Ofta är det föräldrar och anhöriga som reagerar. För dem är det neutrala mottagningsteamet en möjlighet att bryta isolering och utanförskap.

Teamet utövar ingen myndighetsutövning. Det enda kravet är att individen själv ska ta sig dit.

Målsättningen är att inom tre till fyra veckor komma i aktivitet, efter det att man tagit kontakt med mottagningsteamet. Teamet ingår i ordinarie verksamhet och ligger under arbetsmarknadsenheten.

LÄS MER HÄR: Länk till Faluns En dörr in