MÅNDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/mandag2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

MÅNDAG FRUKOST

Måndag 2 juli klockan 8.00 – 8.50 DE GER UNGA STÖD SÅ ATT RÄTT SAKER HÄNDER Tema: Unga på gränsen till Ingenmansland

MÅNDAG 2 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

Unga med komplexa svårigheter är en sårbar grupp. För många är det svårt att orientera sig bland myndigheter och stödformer. Många behöver hjälp att se sina möjligheter och stöd för att ”levla upp”. Hur kan vi underlätta för unga som behöver stöd för att komma till aktivitet, arbete eller studier?

Unga med komplexa svårigheter har ofta svårt att se sina styrkor och hitta sina möjligheter.

 
Frukostseminariet utgår från två goda exempel där den egna kraften tas till vara för att skapa förändring:  Level up, Västra Skaraborg och Möjliggörarna från Huddinge, Botkyrka och Salem i södra Stockholms län.
 
Medverkan:
Elin Süttenbach, Projektledare Level Up
Christel Martinsson, Förbundschef, Västra Skaraborg
Anders Bogefors, Projektledare Möjliggörarna, Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem
Rebecka Herdevall, handläggare, MUCF
Moderator: Marie Svensson, samordningsförbundet, RAR i Sörmland, ordförande för Nationella Nätverket för Samordningsförbund NNS.
 

LEVEL UP

Level Up i Västra Skaraborg är en modell för hitta alla resurser som samhället kan erbjuda. Tillsammans med en mentor får deltagaren hjälp att se sina styrkor och möjligheter. Modellen påminner om ett spel med olika nivåer. Stegen handlar om allt från att bygga relationer och motivera, till arbetsprövning eller praktik.

Svar som deltagare själva givit i samband med utvärdering: Jag är gladare. Mår bättre. Har bättre självinsikt. 
Har bättre självförtroende.
Blir inspirerad av mentorn.
 Brutit min isolering. 
Vågar gå ut
. Börjat motionera. 
Slutat röka. 
Fått en bättre social situation
. Börjat utbilda mig
. Jobbar nu.

MÖJLIGGÖRARNA

Möjliggörana i Huddinge, Botkyrka, Salem (södra Stockholm) söker upp hemmasittare – en dold grupp unga vuxna. Man använder gejming, fritidsgårdar, dörrknackning - och nätet som idag kan sägas vara det nya civilsamhället. Målet är att påverka de ungas egna drivkraft med motivation och vägledning.

Citat från följeforskarnas rapport 2017: Mot bakgrund av att Möjliggörarna arbetat med och mot en målgrupp – ungdomar mellan 20-24 år som varken arbetar eller studerar eller är aktuella hos någon annan myndighet – är resultatet påfallande bra. Om vi ska döma våra erfarenheter av andra projekt med liknande uppdrag och forskning inom området så kan målgruppen betecknas som svårfångad och en grupp som i stor utsträckning saknar en tillit till myndighetspersoner. Att under de villkoren i så hög grad motivera ungdomar att knyta an till de två verksamheterna visar på att  Möjliggörarna hittat bra metoder att identifiera ungdomarna, bygga en tillit och i ett avslutande steg övertyga enskilda ungdomar att  anmäla sig till verksamheterna.

Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen 2018. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?