MÅNDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/mandag2019
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

MÅNDAG FRUKOST

Alla dessa myndigheter och kontakter! Hur kan vi öka individens egenmakt genom förenklad samverkan?

Det är svårt att få överblick över välfärdens organisation. Det gäller särskilt för dem som behöver flera kontakter för att få stöd mot arbete eller utbildning.

Hur kan vi samla samhällets resurser för att ge individen egenmakt över sin väg mot egen försörjning? Går det att få samverkan på riktigt?

Med utgångspunkt från insatsen Malmökraften diskuterar vi vid detta seminarium om hur resurser kring långtidsarbetslösa kan samlas, så att individen får möjlighet att påverka sin situation och engagera sig i sin egen planering.

Medverkande:

Mikael Jung, Förbundschef, Finsam i Malmö
Ytterligare namn kommer
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Ledamot, Socialförsäkringsutskottet
Solveig Zander (C), Ledamot, Socialförsäkringsutskottet
 

I Sverige har vi kommit långt när det gäller välfärd. Men att hitta rätt på välfärdskartan är inte lätt för den som behöver stöd från flera håll att komma till arbete eller studier. Kontakterna med handläggare och myndigheter kan bli många. Alla myndigheter är bra på sina områden men ofta saknas helhetsbilden.

I Malmökraften samverkar socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården - två kommunala och två statliga verksamheter. Var finns svårigheterna? Var finns vinsterna?

Om det fungerar, varför gör inte alla så?

Välkomna att stanna kvar efter seminariet. Samtalet fortsätter också under dagen vid Finsams tält vid St Hansplan H700.