MÖTESPLATS måndag till fredag

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/motesplats2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

MÖTESPLATS måndag till fredag

Måndag till fredag, Hamnplan H215, 10.00 – 16.00 MÖTESPLATS: RUSTA SKAPA SAMVERKA För välfärd och samhällets sociala hållbarhet

Välkommen till FINSAMs tält, måndag till fredag 10.00-16.00.

PLATS: HAMNPLAN H215

Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för finansiell samverkan mellan myndigheter.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Hur fungerar samverkan för social hållbarhet?

FINSAMs tält finns på Hamnplan, plats H215. Under Almedalsveckan är tältet bemannat med representanter från de samordningsförbund som står för dagens program.

De personer som medverkat vid dagens frukostmöte finns på plats. Det gör att varje dag får sitt tema.

 

Måndag: Unga på gränsen till Ingenmansland

RUSTA: Unga med komplexa svårigheter är en sårbar grupp. För många är det svårt att orientera sig bland myndigheter och stödformer. Många behöver hjälp att se sina möjligheter och stöd för att ”levla upp”. Hur kan vi underlätta för unga som behöver stöd för att komma till aktivitet, arbete eller studier?
 
Möt representater för Level Up från Västra Skaraborg och Möjliggörarna från södra Stockholm. Målgruppen för dessa två verksamheter är unga med komplexa svårigheter. Målsättningen för dem båda är att den egna kraften tas till vara för att skapa förändring. Läs merTisdag: När alla samhällets spelare behövs på plan

SAMVERKA: De som står långt från trygghet och egen försörjning har ofta många kontakter – men helhetsbilden saknas. Här behövs alla samhällets spelare vara på plan. Hur kan näringsliv, myndigheter och fotbollsklubben samarbeta? Hur kan vi förenkla för familjer med komplexa problem inom flera ansvarsområden?
 
Möt representater för POINT i Sjuhärad och Hela familjen från Skåne. POINT står för Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans. Genom POINT samverkar myndigheter, näringsliv - och föreningen Vi Tillsammans, IF Elfsborg. Verksamheten Hela Familjen skapar samverkan kring familjer där medlemmarna har olika svårigheter, inom fler områden. I det samarbetet ingår vård, omsorg, myndigheter och samverkansorganisationen Krami. Läs mer


Onsdag: Integration; Alla behövs och har kompetens som kan ge jobb

SKAPA: Varje flykting och ensamkommande har sin egen historia. Däri ligger också krigsrelaterade erfarenheter som kan leda till trauman och ångest. Men alla har också drömmar, idéer och kompetens. Hur kan detta tas tillvara? Hur kan vi stötta nyanlända och utlandsfödda att komma ut i arbete eller studier?
 
Möt representanter för verksamheterna Balder Premiär och Avanti (fd PTSD-center). Målgruppen för Balder Premiär i Göteborg är nyanlända/utlandsfödda unga vuxna, med låga kunskaper i svenska språket. En viktig samarbetspart är näringslivet som ser möjligheter i integration. Avanti är en verksamhet för Malmöbor som lider av krigsrelaterade trauman med diagnosen PTSD. Även här är målet arbete.  Läs mer


Torsdag: Om rehabilitering i välfärdens utkant

SAMVERKAN: Sjuk men ingen rätt till sjukpenning, samtidigt ingen tillgång till rehabilitering. Så ser situationen ut för många nollplacerade. Andra kan ha försörjning men är långt ifrån redo att komma ut i arbete eller försörjning. Hur får vi system och regelverk att samspela med individens behov i centrum?
 
Mot represtentanter från verksamheten RESAM, Rehabilitering i Samverkan i Göteborg. Här har man byggt upp en stödverksamhet för personer med många myndighetskontakter. Många har inte rätt till sjukpenning och står utanför välfärden. Målet är att i samverkan bygga upp en hållbar och förankrad planering som rustar deltagaren mot arbete eller studier. Läs mer
 


Fredag: Samverkan på Gotland

SAMVERKAN kring problemen ingen kan lösa på egen hand. Om social hållbarhet och tillit till välfärden.

Människor med långvarig arbetslöshet, ohälsa och social problematik hamna lätt i en gråzon mellan olika ersättningssystem. Det kan leda till en rundgång mellan olika myndigheter och ineffektiva insatser.

Hur gör vi på Gotland för att skapa samverkan, där 1+1 blir 3? Läs mer

 

 

KONTAKT: Greta Henriksson, Samordnare, FinsamGotland