ONSDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/onsdag2019
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ONSDAG FRUKOST

En arbetsmarknad för alla: Det gäller att ha koll – och skapa rätt förutsättningar!

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Vissa kan ha funktionsvariationer som gör det svårt att söka ett arbete. För unga hemmasittare kan det första steget vara att bli sedd. Alla människor behövs i vårt samhälle.

Alla vågar inte ta första steget på egen hand. Hur viktigt är det att få stöd?

Seminariet utgår från erfarenheter från två verksamheter där samverkan är nyckelord. Målgrupperna är olika – men framgångsmodellen gemensam.

Medverkande:

Susanne Svantesson, Arbetsterapeut, Koll på 20–25, Falun
Maya Engberg, Aktivitetsstödjare/hälsosamordnare, Koll på 20–25, Falun
Petra Palmestål, Förbundschef, Finsam Falun
Jenny Nordansjö, projektledare, Porten
Ulrica Matthed, arbetsgivarkoordinator, Porten
Meta Fredriksson-Monfelt, Förbundschef, Samordningsförbundet Samspelet

Om grundinställningen är att alla kan delta i arbetslivet under rätt förutsättningar och med rätt stöttning – vad är det då vi behöver göra för att skapa en arbetsmarknad för alla?

Målgrupp för Porten i Karlstad är personer 18-61 år, med funktionsnedsättning som gör att de står långt från arbetsmarknaden. Den framtagna metodiken ledde till att Porten utvalts till Best i Practice 2018.

I Falun är hemmasittare målgrupp för Koll På 20-25. En hemmasittare är en person som inte studerar eller har något arbete att gå till och inte har någon kontakt med någon myndighet. Det är ett utanförskap som är svårt att bryta på egen hand. Många behöver stöd – men det gäller att hitta dem. Uppsökande verksamhet 2018 ledde till att 70 ungdomar fått en handlingsplan – och merparten har gått vidare till arbete eller studier.

Metod: Vi gör en plan som passar just dig!