FINSAMS PRIS

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/pris
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

DE FICK FINSAMS PRIS 2019

 

..............
 
En av de viktiga samhällsinsatserna gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete.
 
Genom arbetsträning ges deltagaren möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en förändring är möjlig. 

Det är mot denna bakgrund Finsam delar ut ett årligt pris till arbetsplats och arbetsledare som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning. 

..............

Om priset

Finsams pris delades ut första gången 2013. Pristagarna utses - efter öppen nominering - under hösten av samordningsförbundets styrelse .