FINSAMS PROJEKT

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/projekt
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Finsams projekt

En viktig uppgift för Finsam är att hitta nya sätt att samverka och prova nya arbetsmodeller.

Läs mer om pågående projekt i spalten till vänster. Här fyller vi på med aktuell information efter hand.

AKTUELLT

Supported Employment

Supported Employment, SE, är ett arbetsätt som ger stöd för individens utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också med framgång inom Daglig Verksamhet.

22-25 augusti 2016 arrangerades utbildningen för 20 anställda handledare inom JobbSam  och Daglig Verksamhet/lärSam på Gotland. LÄS MER HÄR

------------------------------------

VI VILL SÄGA TACK!

För FinsamGotland är samarbetet med företag och arbetsplatser en förutsättning för framgång.  Därför vill vi rikta ett stort tack till er alla. LÄS MER HÄR.

------------------------------------