Styrelsen

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/styrelsen
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Styrelsen

Styrelsen träffas sex gånger per år samt vid behov (se under fliken Aktuellt till vänster).

Kontakta FinsamsGotlands förbundschef Greta Henriksson om du vill veta mer.

Samordningsförbundet Finsam Gotlands styrelse:

Beslutande:

 

Utsedda av Region Gotland
Andreas Unger, ordförande
Ann-Christin Wallin
Mats-Ola Rödén, ersättare
Johan Malmros, ersättare
 
Utsedda av Arbetsförmedlingen
Tina Ersson, vice ordförande
Susanna Hultberg, ersättare
 
Utsedda av Försäkringskassan
Sofie Sköldpil
Kay Berndtsson, ersättare
 
Samt adjungerad 
Greta Henriksson, förbundschef, sekreterare

ÅRETS STYRELSEMÖTEN 2020

Lokal meddelas då första kallelse med preliminär dagordning skickas ut två veckor innan styrelsemötet.
Dagordning och bilagor skickas en veckan innan styrelsemötet.
 
25 februari klockan, 10-12. 
Årsredovisning och bokslut för 2019 (mot revision)
Revidering av budgetplan
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 
27 mars, klockan 10-12
Revisionsberättelse
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 
29 maj, klockan 10-12
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 
25 september, klockan 8-13.
8-12 Verksamhetsplanering
12-13 Halvårsrapportering samt inriktning i verksamhetsplan och medlemsmöte.
 
29 oktober, klockan 10-12
Finsams pristagare
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Tilldelningsbeslut: Kommande års ekonomi
 
27 november, klockan 10-12
Verksamhets- och budgetplan för 2021
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Val av ordförande och vice ordförande för kommande år.
Attestlista för kommande år.
Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 
Ändringar och tillägg kan förekomma
 
 

Styrelsens uppgifter:

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.

Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. (Avser individer som är i behov av samlade rehabiliteringsinsatser.)

Besluta hur de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.

Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.