TISDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/tisdag2018
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TISDAG FRUKOST

Tisdag 3 juli klockan 8.00 – 8.50 ALLA SAMHÄLLETS SPELARE BEHÖVS PÅ PLAN Tema: De som mest är i behov av välfärdens stöd

TISDAG 2 JULI 8.00 - 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

De som står långt från trygghet och egen försörjning har ofta många kontakter med myndigheter, vård och omsorg – men helhetsbilden saknas.

Här behövs alla samhällets spelare vara på plan.

Hur kan näringsliv, myndigheter och fotbollsklubben samarbeta? Hur kan vi förenkla för familjer med komplexa problem inom flera ansvarsområden?

Frukostseminariet utgår från två goda exempel: POINT (Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans) från Sjuhärad och . Hela Familjen i Kristianstad

 
Medverkan:
Anna Fagefors, Förbundschef, Sjuhärads samordningsförbund
Cecilia Andersson, Ordförande, (C), Sjuhärads samordningsförbund
Pernilla Knutsson, Projektledare, POINT
Björn Ferm, Deltagare, POINT
Sofia Sandänger, Vice ordf, Sjuhärads samordningsförbund. Försäkringskassan
Linnea Persson, enhetschef Arbete och välfärdsförvaltningen, Hela Familjen, Kristianstad
Christel Jöqvist, socialrådgivare, Hela Familjen, Kristanstad
Björn Ahlqvist, socialrådgivare, Hela Familjen, Kristanstad
Moderator: Irma Görtz, samordningförbundet Östra Götaland och styresledamot i Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS.

 

POINT

POINT står för Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans. Verksamheten ska underlätta övergång till arbete för kvinnor och män i Sjuhärad som står långt ifrån arbetsmarknaden och som av olika skäl har nedsatt arbetsförmåga. Här samverkar myndigheter, näringsliv och föreningen Vi Tillsammans, IF Elfsborg.

Metoder som ACT mot psykisk ohälsa och Supported Education och Employment används för att stärka individer och ge stöd till studier eller arbete. Samtidigt ska projektet få arbetsgivare att öppna upp sina arbetsplatser, ge stöd och kompetensutveckling till handledare så att personer ur målgruppen, oavsett kön, funktionsnedsättning eller bakgrund skall kunna ses som reell kompetens på arbetsmarknaden.

Den positiva och inkluderande attityd som förenar människor kring fotboll och föreningsliv ska leda till en positiv och bred attitydpåverkan i relation till arbetsgivare och medarbetare i såväl offentlig sektor som i övrigt näringsliv. Samverkan med IF Elfsborg - Vi Tillsammans bidrar till positiva kopplingar mellan föreningsliv, deltagare och arbetsgivare.

Under de cirka tre år projektet pågår kommer ungefär 900 deltagare att erbjudas aktiviteter enskilt och i grupp, utifrån varje individs individuella behov och planering.

HELA FAMILJEN

Hela Familjen i Kristianstad ger stöd till familjer där familjemedlemmarna kan ha olika svårigheter - därmed riskerar man att hamna hos olika aktörer. I samarbetet ingår vård, omsorg, myndigheter och föreningen Krami.

De som får hjälp av Hela Familjen får, tillsammans med sin familj, träffa en socialrådgivare. Gemensamt kommer man överens om vilken hjälp familjen behöver. Det kan till exempel handla om hjälp med ekonomin, kontakter med skolan eller andra myndigheter. Man erbjuder samtal både enskilt och med hela familjen. Särskilt  stöd ges till den som är förälder.

Utmärkande för Hela Familjen är att utgå från familjens egna önskemål och behov. Alla familjemedlemmarna får uttrycka vad de vill förändra.

Hela Familjen handlar om att stärka familjen och bidra till förändring genom att familjen själv bestämmer vad som är viktigast.

Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för FINSAMs seminarier i Almedalen 2018. Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?