TISDAG FRUKOST

Utskrivet från: http://www.finsamgotland.se/tisdag2019
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TISDAG FRUKOST

När utanförskap blir innanförskap. Samverkan vid psykisk ohälsa & sociala kriterier vid upphandling.

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Inte sällan har detta sina rötter i stress på arbetsplatsen.

Vilka förutsättningar finns att behålla eller återgå till arbete efter sjukskrivning?

Hur kan sociala kriterier vid upphandling som ge en arbetsmarknad för alla?

Seminariet utgår från erfarenheter från två verksamheter där samverkan är nyckelord. Målet är att skapa förutsättningar för en arbetsmarknad för alla!

Medverkande:

Bengt Selander, Förbundssamordnare, Finsam Lund
Samuel Grahn, Förbundschef, Samordningsförbundet Halland
Carl Nyblom, Regional utvecklingsledare, Samordningsförbundet Halland
 

Allt fler drabbas av psykisk ohälsa till följd av stress, oro och sömnstörningar. Enligt Arbetsmiljöverket är hög arbetsbelastning en av de främsta riskerna för arbetsrelaterad ohälsa. Sjukskrivning kan vara en del av patientens behandling. För många finns dock stora vinster att inte helt förlora kontakten med arbetslivet.

I Lund arbetar man för att förenkla och förbättra förutsättningarna för individen att behålla eller återgå i arbete i samband med psykisk ohälsa. Patienten ska känna ett tydlig stöd samtidigt som man ökar effektivisering mellan vårdnivåer och myndigheter och arbetsgivare. Ofta krävs att arbetsplatsen anpassas – eller att man söker en helt ny och lugnare arbetsmiljö.

I Halland utbildas kommunerna i att använda sociala kriterier vid upphandling. Det innefattar arbetsmiljö och leder till en arbetsmarknad som ger plats fler, där man kan ta hänsyn till personer med nedsatt arbetsförmåga eller funktionsnedsättning.